BIP WSIiZ
Program seminarium

Program seminarium

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych, umożliwi w ramach programu kształcenia przygotowanie do zdania egzaminów doktorskich, a także umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej wieńczącej Seminarium doktoranckie.

Zajęcia Seminarium doktoranckiego odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia).

Ramowy plan zajęć Seminarium doktoranckiego

  • 09:25–13:35 – wykład modułowy*
  • 13:35–14:35 – przerwa
  • 14:35–16:10 – wykład modułowy
  • 16:20–17:55 – proseminarium/seminarium

*wykład modułowy – jednorazowy specjalistyczny wykład monograficzny

Możliwość udziału w zajęciach nie dotyczy osób realizujących doktorat w trybie indywidualnym.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content