BIP WSIiZ
Opłaty

Opłaty

Seminarium doktoranckie w trybie stacjonarnym
Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2300 zł
 

Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia

Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2600 zł

Wszelkich informacji na temat indywidualnego toku kształcenia udziela Biuro Seminarium Doktoranckiego.


Przewód doktorski

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym pokrywają w szczególności koszty określone w art. 184 ust. 1 -3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.):

  • wynagrodzenie promotora/promotora pomocniczego, 
  • wynagrodzenie recenzentów,
  • koszty administracyjne oraz pośrednie w wysokości 30% sumy dwóch pierwszych punktów.

Z opłaty rekrutacyjnej (300 zł) zwolnieni są:

  • studenci i absolwenci WSIiZ
  • studenci i absolwenci CSP
  • absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
  • absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content