Strategie, Programy i Analizy

Oferta:

 • Strategia rozwoju JST, obszarów funkcjonalnych
 • Strategia rozwoju sportu, turystyki
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Lokalny Program Rewitalizacji
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
 • Diagnoza problemów społecznych
 • Analiza rynku pracy, sektora edukacji
 • Ewaluacja strategii i programów

Przykładowe realizacje:

 • Dla Powiatu Przeworskiego opracowaliśmy „Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Dla Miasta Rzeszowa opracowaliśmy „Strategię Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”. Celem dokumentu jest rozwój sportu i jego popularyzacja wśród mieszkańców Rzeszowa.
 • Dla Powiatu Leskiego, na zlecenie Bieszczadzkiego Forum Europejskiego w Lesku, opracowaliśmy trzy ekspertyzy:„Polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Powiecie Leskim”, „Edukacja i wychowanie w Powiecie Leskim”, „Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość w Powiecie Leskim”.
 • Dla Miasta Krosna oraz Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Korczyna, Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe, Gminy Wojaszówka opracowaliśmy „Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

KONTAKT 

Wioletta Choma-Wiątek
tel. (17) 860 57 61 
wchoma@wsiz.edu.pl

Strategie, Programy i Analizy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021