Finanse JST

Oferta:

  • Analiza ekonomiczno-finansowa jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych
  • Prognozy i analizy budżetowe
  • Optymalizacja polityki podatkowej gmin
  • Planowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego
  • Szkolenia otwarte oraz zamknięte

Przykładowe realizacje:

  • Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie opracowaliśmy „Przewodnik po projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013”. Dokument przedstawia zestawienie największych wydatków budżetowych oraz zaprezentowanie głównych projektów realizowanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
  • Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowaliśmy raport dotyczący oceny potencjału JST dla realizacji projektów w ramach RPO 2014-2020. Dokonaliśmy oceny wpływu transferów środków w sektorze finansów publicznych na sytuację finansową JST województwa pomorskiego oraz próby oszacowania skali środków, jakie JST województwa pomorskiego będą mogły w latach 2014–2020 przeznaczyć na wydatki rozwojowe.
  • Dla Miasta Rzeszowa wykonaliśmy opracowanie pn. „Analiza przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Gminy realizujących to zadanie”. W ramach prac nad ekspertyzą dokonano analizy dokumentów źródłowych, zrealizowano blisko 20 wizyt studyjnych w podmiotach realizujących zadania w ramach miejskiego transportu publicznego, oraz przeprowadzono badania porównawcze (benchmarkingowe) i badania ankietowe. Ekspertyza zawiera wyniki przeprowadzonych analiz oraz rekomendacje zmian.

 

KONTAKT 

Wioletta Choma-Wiątek
tel. (17) 860 57 61 
wchoma@wsiz.edu.pl

Finanse JST

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021