Doradztwo – projekty UE

Oferta:

  • Analiza potencjalnych źródeł finansowania
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  • Przygotowanie studium wykonalności lub biznes planu
  • Zarządzanie projektem
  • Rozliczenie dotacji
  • Ewaluacja projektu

Przykładowe realizacje:

  • Dla Gminy Kolbuszowa przygotowaliśmy wniosek i studium wykonalności na rozbudowę kanalizacji. Projekt został złożony w ramach PO Infrastruktura i Środowisko i otrzymał dofinansowanie.
  • Na zlecenie Szpitala MSW w Rzeszowie zarządzaliśmy projektem inwestycyjnym. Projekt o wartości ok. 5 mln zł polegał na rozbudowie wyposażenia i aparatury medycznej szpitala. Realizacja zakończyła się sukcesem.
  • Dla gmin uzdrowiskowych z woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego przygotowaliśmy wniosek na powołanie klastra Zdrowie i Turystyka Perły Polski Wschodniej. W ramach projektu koordynowanego przez WSIiZ powstał ponadregionalny klaster angażujący samorządy gminne z terenu trzech województw, na terenie których funkcjonują popularne uzdrowiska.

KONTAKT 

Wioletta Choma-Wiątek
tel. (17) 860 57 61 
wchoma@wsiz.edu.pl

Doradztwo – projekty UE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021