BIP WSIiZ
Rekrutacja

Rekrutacja

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 30 września 2023 roku.

Rekrutacja na Seminarium doktoranckie jest prowadzona w sposób ciągły. Do cyklu edukacyjnego można dołączyć w każdym momencie.

 

Co muszę zrobić, żeby dostać się na Seminarium doktoranckie?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line oraz składa jego wydrukowaną wersję w Biurze Postępowań Awansowych wraz z następującymi dokumentami:

  • kserokopią odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • kserokopią pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł), wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628, tytuł wpłaty: seminarium doktoranckie – opłata rekrutacyjna  (opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku rekrutacji na seminarium doktoranckie);
  • fotografią (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego);
  • formularzem rekrutacyjnym.

 

Jak wygląda procedura przyjęcia na seminarium doktoranckie?

O przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie zadecydują rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną. Aby wziąć udział w rozmowie, należy dopełnić formalności rekrutacyjnych. 

Decyzję o przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie podejmuje Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej na podstawie pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej. Decyzja Dziekana jest dostarczana osobie składającej podanie tuż po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content