BIP WSIiZ
Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Marek Zajic

Temat rozprawy doktorskiej: Modele komunikacji internetowej w parafiach Kościoła katolickiego w Polsce i czynniki je determinujące [streszczenie

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2019 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20 stycznia 2023 roku, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 20 stycznia 2023 roku.

 

Wojciech Szymański

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza i ocena procesu budowy zaufania do marki w branży e-commerce [streszczenie

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP [recenzja

dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 listopada 2022 roku, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 25 listopada 2022 roku.

 

Iwona Wojciechowska

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce [streszczenie

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2018 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ [recenzja

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30 września 2022 roku, godz. 12.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 30 września 2022 roku.

 

Renata Zarzycka

Temat rozprawy doktorskiej: Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma „Network Magazyn” (2003-2019) [streszczenie]

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

Prof. dr hab. Karol Klauza [recenzja]

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 26 listopada 2021 roku, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 20 grudnia 2021 roku.

 

Robert Chudy

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ procesów mediatyzacji na rynek muzyczny w Polsce [streszczenie]

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Jeziński [recenzja]

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr. [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 12 listopada 2021 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2021 roku.

 

Robert Witek

Temat rozprawy doktorskiej: Nowe media w aktywności komunikacyjnej przedstawicieli medycznych [streszczenie]

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ [recenzja]

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 16 listopada 2021 roku, godz. 15.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2021 roku.

 

Grzegorz Grodner

Temat rozprawy doktorskiej: Rola interfejsów aplikacji mobilnych w procesach komunikacji z użytkownikiem [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 15 lutego 2021 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Drożdż [recenzja]

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 8 października 2021 roku, godz. 11.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Justyna Sobecka

Temat rozprawy doktorskiej: Urząd Patentowy RP i Polska Izba Rzeczników Patentowych jako wydawcy prasy [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Jacek Żurawski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW [recenzja]

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 30 września 2021 roku, godz. 11.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Magdalena Mirkowicz

Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie typografii w procesach komunikacji przez interfejsy responsywnych stron internetowych [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 15 lutego 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 8 października 2021 roku, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Konrad Ciesiołkiewicz

Temat rozprawy doktorskiej: Podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w zmediatyzowanej sferze publicznej w latach 2015-2019 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Data powołania promotora: 26 lutego 2021 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP [recenzja]

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 1 października 2021 roku, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Tomasz Bierzyński 

Temat rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej [streszczenie

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz [recenzja

dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 16 czerwca 2021 roku, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 czerwca 2021 roku

 

Marek Grzmil

Temat rozprawy doktorskiej: „Przyjaciel przy Pracy” – problematyka i rozwój czasopisma w latach 1949-2019 [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Anna Martens

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Sławomir Bylina prof. WSPol [recenzja]

dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 16 listopada 2020 roku, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2020 roku

 

Mariusz Surowiec

Temat rozprawy doktorskiej: Uzależnienie od mediów społecznościowych a depresja wśród młodzieży na przykładzie podkarpackich licealistów [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

Otwarcie przewodu doktorskiego: 24 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja]

dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 24 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 24 lipca 2020 roku

 

Sylwia Przybyło

Temat rozprawy doktorskiej: Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Barbara Przywara

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Krzysztof Marcyński prof. UKSW [recenzja]

prof. dr Andrius Vaišnys, Uniwersytet Wileński (Litwa) [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 16 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10:30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 lipca 2020 roku

 

Anna Karwacka

Temat rozprawy doktorskiej: Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Promotor pomocniczy: dr Anna Martens

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA [recenzja]

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 18 czerwca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11:00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 18 czerwca 2020 roku

 

Michał Futyra

Temat rozprawy doktorskiej: Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

Roland Jakubowski

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 12.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

Małgorzata Gosek

Temat rozprawy doktorskiej: Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci: 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kiciński [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Piotr Drzewiecki [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 15 listopada 2019 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 15 listopada 2019 roku

 

Konrad Gryczan

Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci: 

prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. dr hab. Dariusz Rott [recenzja]

 

Barbara Kolbus

Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku

 

Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Zofia Sawicka

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content