Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii

Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii przeznaczone jest do wykonywania szerokiego spektrum analiz mikrobologicznych. Analizie tej w laboratorium mogą zostać poddane różnego rodzaju próbki tj. surowce i produkty kosmetyczne, ekstrakty roślinne,  próbki żywności oraz materiał biologiczny pobrany od pacjentów. Aparatura laboratorium umożliwia również prowadzenie badań naukowych.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, która umożliwia wykonywanie badań z wykorzystanem wielu szczepów bakteryjnych. Infrastruktura laboratorium umożliwia ocenę właściwości antybakteryjnych wielu związków chemicznych oraz ekstraktów roślinnych, wykrywanie mikroorganizmów w materiale klinicznym, oznaczenie wrażliwości szczepów bakteryjnych na antybiotyki, kontrolę mikrobiologiczną żywności czy ocenę czystości mikrobiologicznej szerokiego spektrum próbek, w tym kosmetyków, surowców i produktów żywnościowych, leków, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, a także próbek środowiskowych.

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii umożliwia studentom na mikroskopową obserwację budowy różnych mikroorganizmów oraz poznanie zasad ich identyfikacji i hodowli. Mikroskopy świetlne oraz setki różnych preparatów mikroskopowych pozwalają na obserwację morfologii różnego rodzaju komórek i tkanek, zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Dostępna aparatura umożliwia również ocenę wpływu różnych czynników chemicznych oraz fizycznych na wzrost i rozmanażanie drobnoustrojów. Liczne podłoża mikrobiologiczne, którymi dysponuje laboratorium, umożliwiają również ocenę mikrobiologiczną opracowanych przez studentów preparatów kosmetycznych lub ocenę produktów dostępnych na rynku. Studenci mają również możliwość wykonywania analiz mających na celu identyfikację różnych drobnoustrojów, w tym również chorobotwórczych, w materiale pobranym od pacjentów. Laboratorium umożliwia również ocenę stanu sanitarnego próbek środowiskowych, takich jak próbki wody, gleby oraz powietrza. W laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii realizowane są zajęcia dydaktyczne na Kierunkach Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo z takich przedmiotów jak Mikrobiologia, Biologia medyczna i genetyka, Parazytologia, Diagnostyka laboratoryjna oraz Mikologia.

Co oferuje firmom?

Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobologii świadczy następujące usługi komercyjnie:

 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców kosmetycznych oraz kosmetyków
 • Ocena czystości mikrobiologicznej wyrobów medycznych i farmaceutycznych
 • Ocena czystości mkrobiologicznej żywności
 • Badania mikrobiologiczne pasz i środków żywienia zwierząt
 • Analiza czystości próbek środowiskowych (wody, gleby i powietrza)
 • Oznaczenia ilościowe liczby drobnoustrojów (bakterii i grzybów) w próbkach
 • Ocena interakcji między drobnoustrojami
 • Ocena potecjału antybakteryjnego różnego rodzaju próbek, w tym surowców kosmetycznych i żywnościowych
 • Testy konserwacji produktów kosmetycznych
 • Badania obciążeniowe produktów żywnościowych
 • Oznaczenie wrażliwości szczepów bakteryjnych na antybiotyki i inne leki
 • Analiza aktywności przeciwdrobnoustrojowej (działanie antybakteryjne) zsyntezowanych lub wyizolowanych z surowców naturalnych substancji (substancje czynne, olejki eteryczne, ekstrakty roślinne)
 • Określanie czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowych (blaty, podłogi, urządzenia produkcyjne)
 • Ocena skuteczności przyjętych procedur mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń

Wyposażenie Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii stanowią:

 • Komora laminarna
 • Mikroskopy świetlne
 • Wytrząsarka
 • Autoklaw
 • Suszarka laboratoryjna
 • Inkubator ( cieplarka)
 • Zmywarka laboratoryjna
 • Chłodziarko-zamrażarka
 • Spektrofotometr UV-Vis
 • Wagi analityczne
 • pH-metry
 • Mieszała magnetyczne

Kontakt: Martyna Zagórska-Dziok mzagorska@wsiz.edu.pl

Laboratorium Biologii Ogólnej i Mikrobiologii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020