Studenci WSIiZ pochodzący z Zimbabwe, Iranu i Uzbekistanu poprowadzili zajęcia dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie. Lekcje odbyły się w ramach projektu Adaptacja kulturowa. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat innych krajów, kształtowanie kompetencji społecznych związanych z tolerancją i otwartością na odmienność oraz praktyczna weryfikacja znajomości języka angielskiego.

Międzynarodowi studenci WSIiZ poprowadzili zajęcia w ramach projektu Adaptacja kulturowa (erzeszow.pl)

Zagraniczni studenci WSIiZ z Zimbabwe, Iranu i Uzbekistanu opowiadali m.in. o sobie, o swoim kraju oraz o jego kulturze i tradycjach (kurierrzeszowski.pl)