Jak wygląda proces przygotowania nauki zdalnej? Rozmowa z przedstawicielami rzeszowskich uczelni, m.in. z Prorektor WSIiZ ds. Nauki – dr hab. Agatą Jurkowską-Gomułką, prof. WSIiZ.