Jakie szanse dla młodych Białorusinów stwarza studiowanie w Polsce? Z czego będą mogli korzystać stypendyści programu „Schools of Leaders for Democracy”? Zachęcamy do posłuchania rozmowy z: dr. hab. Andrzejem Rozmusem, prof. WSIiZ, dr. Andrew Schumannem, prof. WSIiZ, mgr Małgorzatą Sokół oraz studentkami Vitaliną Yazykowa i Yelizavetą Dzianishchyk.

Jak wygląda aktualna sytuacja na Białorusi w kontekście edukacji?