Politycy, eksperci i przedsiębiorcy dyskutowali w trakcie Kongresu 590  m.in. o innowacjach oraz kierunkach zmian polskiej i europejskiej gospodarki. Jak Artur Chmaj, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ocenia podpisane porozumienia dotyczącego powstania klastra technologii kosmicznych na Podkarpaciu oraz rolę start-up(ów) w regionie?

Artur Chmaj o Kongresie 590