Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski

Kierownik Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Profesor w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od roku…

Profesor nauk ekonomicznych. Habilitację w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2004 roku. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora (Ph.D.) na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Texas Tech University, Texas, USA. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarzadzania Politechniki Wrocławskiej.   

Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych, w tym ponad dwustu artykułów dotyczących zagadnień modelowania, symulacji i optymalizacji systemów organizacji pracy i zarzadzania; projektowania ergonomicznego z uwzględnieniem czynników psycho-fizycznych i poznawczych; teorii aktywności; zarządzanie wiedzą; problemów integracji człowieka ze złożonymi systemami technologicznymi; interakcji człowieka z inteligentnymi systemami; modelowania rozmytego; dynamiki nieliniowej i procesów chaotycznych; oraz neuroergonomii.

 

Wybrane publikacje w czasopismach naukowych

Jaworek, M. A., Marek, T., & Karwowski, W. 2020. The scale of Work-Related Affective Feelings (WORAF). Applied Ergonomics, 82, 102945.

Karwowski, W., Kern, D., Murata, A., Ahram, T., Franco, E. G., Sapkota, and N., Marek, T., 2019. The Complexity of Human Performance Variability on Watchstanding Task. Applied Ergonomics, 79, 169-177.

Çakıt, E., Olak, A. J., Karwowski, W., Marek, T., Hejduk, I., & Taiar, R. 2020. Assessing safety at work using an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) approach aided by partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). International Journal of Industrial Ergonomics, 76, 102925.

Rahman, M, Karwowski, W., Fafrowicz, M. and Hancock, P. 2019. Neuroergonomics Applications of Electroencephalography in Physical Activities: A Systematic Review. Frontiers in Neuroscience. 13:182 doi: 10.3389/fnhum.2019.00182.

Farahani, F.V., Karwowski W. and Lighthall N. R., 2019. Application of Graph Theory for Identifying Connectivity Patterns in Human Brain Networks: A Systematic Review. Frontiers in Neuroscience. 13:585. doi: 10.3389/fnins.2019.00585; 13, 585.

Farahani, F., Fafrowicz, M., Karwowski, W., Douglas, P., Domagalik, A., Beldzik, E., … & Marek, T., 2019. Effects Of Chronic Sleep Restriction On The Brain Functional Network, As Revealed By Graph Theory. Frontiers in Neuroscience, 13, 1087.

Çakıt, E., Olak, A. J., Murata, A., Karwowski, W., Alrehaili, O., & Marek, T. 2019. Assessment of the perceived safety culture in the petrochemical industry in Japan: A cross-sectional study. PloS One, 14(12).

Çakıt, E., Karwowski, W. and Servi., L., 2019. Application of Soft-Computing Techniques For Estimating Emotional States Expressed In Twitter Time Series Data. Neural Computing and Applications, 1-14.

Shi, D., Zurada, J., Karwowski, W., Guan, J., & Çakıt, E., 2019. Batch and data streaming classification models for detecting adverse events and understanding the influencing factors. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 85, 72-84.

Kern, D. and Karwowski, W., Franco, E. G., & Murata, A., 2018. Evidence of Chaos in a Routine Watchstanding Task. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 22 (1), 153-171.

Muhs, K., Karwowski, W. and Kern, D., 2018, Temporal Variability in Human Performance; A Systematic Literature Review, International Journal of Industrial Ergonomics, 64, 31-50.

Çakıt, E., & Karwowski, W., 2018. A fuzzy overlay model for mapping adverse event risk in an active war theatre, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 30:5, 691-701, DOI: 10.1080/0952813X.2018.1467494.

Murata A. and Karwowski W., 2018. Automatic Lock of Cursor Movement: Implications for an Efficient Eye-gaze Input Method for Drag and Menu Selection. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, DOI: 10.1109 /THMS.2018. 2884737.

Kern, D. and Karwowski, W., Franco, E. G., & Murata, A., 2018. Evidence of Chaos in a Routine Watchstanding Task. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 22 (1), 153-171.

Muhs, K., Karwowski, W. and Kern, D., 2018, Temporal Variability in Human Performance; A Systematic Literature Review, International Journal of Industrial Ergonomics, 64, 31-50.

Çakıt, E., & Karwowski, W., 2018. A fuzzy overlay model for mapping adverse event risk in an active war theatre, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 30:5, 691-701, DOI: 10.1080/0952813X.2018.1467494.

Murata A. and Karwowski W., 2018. Automatic Lock of Cursor Movement: Implications for an Efficient Eye-gaze Input Method for Drag and Menu Selection. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, DOI: 10.1109 /THMS.2018. 2884737.

Sawyer, B. D., Karwowski, W., Xanthopoulos, P., & Hancock, P. A., 2017. Detection of Error Related Negativity In Complex Visual Stimuli: A New Neuroergonomic Arrow in the Practitioner’s Quiver. Ergonomics, 60 (2), 234-240.

Murata, A., Kuroda, T. and Karwowski, W., 2017. Effects of Auditory and Tactile Warning on Response to Visual Hazards Under a Noisy Environment. Applied Ergonomics, 60, 58-67.

Murata, A., Naitoh, K. and Karwowski, W., 2017. A Method for Predicting the Risk of Virtual Crashes in a Simulated Driving Task using Behavioral and Subjective Drowsiness Measures. Ergonomics, 60 (5), 714-730,

Genaidy, A. M., Huston, R. L., Dionysiou, D. D., & Karwowski, W. 2017. A System-of-Systems Framework for Improved Human, Ecologic and Economic Well-Being. Sustainability, 9(4), 616.

Sönmez, S., Apostolopoulos, Y., Lemke, M.K., Hsieh, Y. and Karwowski, W., 2017. Complexity of Occupational Health in the Hospitality Industry: Dynamic Simulation Modeling To Advance Immigrant Worker Health. International Journal of Hospitality Management, 67, 95-105,

Sapkota, N, Karwowski, W. and Ahram, T., 2015. Application of Evolving Self Organizing Maps for Analysis of Human Adverse Events in the Context of Complex Socio-Economic Infrastructure Interactions, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 45(4), 500-509.

Cakit, E., & Karwowski, W., 2015, Assessing the Relationship between Economic Factors and Adverse Events in an Active War Theater Using Fuzzy Inference System Approach. International Journal of Machine Learning and Computing, 5 (3), 252-257.

Çakıt, E. and Karwowski, W., 2015. Fuzzy Inference Modeling with the Help of Fuzzy Clustering for Predicting the Occurrence of Adverse  Events in an Active Theater of War, Applied Artificial Intelligence, 29 (10), 945-961, DOI: 10.1080/08839514.2015.1097140.

Sherehiy, B. and W. Karwowski, W., 2014, The Relationship Between Work Organization And Workforce Agility In Small Manufacturing Enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(3), 466-473.

Çakıt, E., Karwowski, W., Bozkurt, H., Ahram, T., Thompson, W., Mikusinski, P., and Lee, G., 2014, Investigating The Relationship Between Adverse Events And Infrastructure Development In An Active War Theater Using Soft Computing Techniques, Applied Soft Computing, 25, 204-214.

Dylag, A., Jaworek, M., Karwowski, W., Kożusznik, M., Marek, T., 2013, Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers, International Journal of Industrial Ergonomics, 43 (3), 225-231.

Bedny, G. Z., Karwowski, W., Bedny, I., 2012, Complexity Evaluation of Computer-Based Tasks. International Journal of Human-Computer Interaction 28(4): 236-257.

Karwowski, W., 2012, A Review of Human Factors Challenges of Complex Adaptive Systems Discovering and Understanding Chaos in Human Performance. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 54 (6), 983-995.

Ahram, T., Karwowski, W., and B. Amaba, 2011, Collaborative Systems Engineering and Social-Networking Approach to Design and Modeling of Smarter Products. Behaviour and Information Technology, 30 (1), 13-26.

Bedny, I.S., W. Karwowski, and G. Z. Bedny, 2010, A Method of Human Reliability Assessment Based on Systemic-Structural Activity Theory. lnternational Journal of Human–Computer Interaction, 26 (4), 1–26.150

Layer, J. K., Karwowski W. and Furr, A., 2009, The Effect of Cognitive Demands And Perceived Quality Of Work Life on Human Performance in Manufacturing Environments. International Journal of Industrial Ergonomics, 39 (2), 413-421.

Karwowski, W., Ahram, T. Z., 2009, Interactive Management of Human Factors Knowledge For Human Systems Integration Using Systems Modeling Language. Information Systems Management, 26 (3), 262-274.

Hou, Y., Zurada, J.M., Karwowski, W., Marras, W.S., and Davis, K., 2007, Estimation of the Dynamic Spinal Forces Using a Recurrent Fuzzy Neural Network. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 37 (1), 100-109.

Sherehiy, B., Karwowski, W. and Layer, J. K., 2007, A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5), 445-460.

Hou, Y., Zurada, J.M., Karwowski, W., Marras, W.S. and Davis, K., 2007, Identification of Key Fuzzy Variables Using Fuzzy Average with Fuzzy Cluster Distribution. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 15(4), 673-685.

Sherehiy, B and Karwowski, W., 2006, Knowledge Management for Occupational Safety, Health and Ergonomics. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 16 (3), 309-320.

Karwowski, W., 2005, Ergonomics and Human Factors: The Paradigms for Science, Engineering, Design, Technology, and Management of Human-Compatible Systems. Ergonomics, 48 (5), 436 – 463.

Wybrane prace zbiorowe

Karwowski, W., Trzcielinski, S., Mrugalska, B., Di Nicolantonio, M., Rossi, E. (Eds.), 2019. Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. DOI10.1007/978-3-319-94196-7. ISBN: 9783319941950, Springer.

Ahram, T., Karwowski, W. and Taiar (Eds.), 2019. Human Systems Engineering and Design. ISBN 978-3-030-02052-1, Springer.

Ahram, T., Karwowski, W. (Eds.), 2019. Intelligent Human Systems Integration 2019. ISBN: 9783030110505, Springer.

Goonetilleke, R. and Karwowski, W. (Eds.), 2018. Advances in Physical Ergonomics and Human Factors. ISBN 978-3-319-60824-2, Springer, New York.

Ahram, T. Z. and Karwowski, W. (Eds.), 2017. Advances in Human Factors, Software, and Systems Engineering. ISBN 978-3-319-60010-0, Springer.

Goonetilleke, R. and Karwowski, W. (Eds.), 2016. Advances in Physical Ergonomics and Human Factors. ISBN 978-3-319-41694-6, Springer, New York.

Karwowski, W., (Editor), 2006, International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, London.

Marras, W.S and Karwowski, W. (Editors), 2006, Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics. CRC Press, Boca Raton.

Marras, W.S and Karwowski, W. (Editors), 2006, Interventions, Controls, and Applications in Occupational Ergonomics. CRC Press, Taylor & Francis, London.

Bedny, G. and Karwowski, W., 2006, A Systemic Structural Theory of Activity, CRC Press, Taylor & Francis, London.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy zarzadzania, Projektowanie procesów

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: wkarwowski@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KA 109 
tel. 017 / 866 11 86


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021