Dr hab. n. med. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Profesor nauk medycznych z zakresu farmakologii (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny,  Wydział lekarski, rok 1983), doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie farmakologii (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, rok 2002), doktor nauk medycznych w zakresie farmakologii (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, rok 1988).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: badań właściwości  farmakologicznych substancji o aktywnościach biologicznych, pochodzenia naturalnego i syntetycznego, monitoringu skutków ubocznych działań leków w zakładach leczniczych, monitoringu badan klinicznych.
Jest autorem wielu publikacji naukowych i raportów badawczych z zakresu wyżej wymienionych dziedzin.

Od roku 1998, po dzień dzisiejszy, kierownik Katedry Farmakologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik grupy odpowiedzialnej za prowadzenie nadzoru farmakologicznego w obwodzie Lwowskim (z ramienia Ministerstwa Zdrowia Ukrainy). Promotor 6 przewodów doktoranckich.

W czasie wolnym lubi podróżować, słuchać muzyki, czytać literaturę oraz gotować. Jest także kinomanem.

 

1. 4-Thiazolidinones: Some aspects of pharmacological screening and properties. Antoniv O., Koropetska N., Myronenko s., Poshyvak O., Zimenkovsky B.,Lesyk R., Pinyazhko O.
2. Adaptive reactions investigation under experimental hypoxy conditions with the prior treatment of the 4 – thiazolidinone derivative. Kovalchuk S.,Terletska O., Kaminsky D., Lesyk R., Pinyazhko O. Indian.J.Pharm.Sci.Res.-2014.-Vol.5,#2-P.1000-10006.
3. Comparison of Retabolil, 4 thiazolidinone derivative (LES-2222) and testosterone action on the activity of the antioxidant defense enzymes in rats under food deprivation / Koropetska N.,Ostapiv D., Nektegayev I., Lesyk R., Pinyazhko R., Pinyazhko O.// Int.J.of Pharm.Sciand Res.- 2015.-Vol.6,1s 11.-P.4650-55.
4. Efects of 4 thiazolidinone derivatives LES 2658 and Les 2105 on sleepwakefullness cycle in kindled rats / Myronenko S., Lesyk R., Pinyazhko O.//EUREKA: Life Sciences- 2017.- #1.-P.26-31.
5. Anticancer oroperties of 4-thiazolidinone derivatives depend on peroxosome proliferator -activated receptor gamma (PPARgamma)/ Konrad Szychowski,Oleh Pinyazhko, R.Lesyk, Jan Gminski// Eur.J.of Medic. Chem.- 141 (2017).- P.162-168.
6. Study of novel anticancer 4 thiazolidinone derivatives// Konrad Szychowski.,…..Oleh Pinyazhko, Roman Lesyk,… Jan Gminski// Chemico Biol. Interact. / 202 (2017), 46-56.

Prowadzone przedmioty:

Anatomia i fizjologia człowieka, Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Rozmowa w Polskim Radiu Rzeszów, “Prof. Oleh Pinyazhko o koronawirusie na Ukrainie”, https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/30412/prof-oleh-pinyazhko-o-koronawirusie-na-ukrainie

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. n. med. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej
e-mail: opinyazhko@wsiz.edu.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Podczas przyjazdów, według wcześniejszych ustaleń ze studentami.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020