Mgr Olesia Iefremova

Asystent w Instytucie Zarządzania Lotnictwem.

Koordynator ds. praktyk zawodowych na Kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie na ścieżkach anglojęzycznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku. 

Magister (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, kierunek Turystyka i Rekreacja, rok 2013). Licencjat, studia w języku angielskim (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Aviation Management, rok 2013)

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: marketingu linii lotniczych, konkurencji na rynku lotniczym, lotnictwa i środowiska. 

Jest autorką kilku publikacji naukowych oraz uczestniczką międzynarodowych wyjazdów naukowych związanych z tematyką zarządzania lotnictwem cywilnym.

Jest w trakcie przygotowania pracy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia na Uniwersytecie Gdańskim z tematu: Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AG.

 

Prowadzone przedmioty:

Projekt Lotniczy IV, Vocational Training

The consultation for vocational training is via email until further notice.

In the email You must indicate your semester, specialty, level of studies and description of job or internship You will start or already finished (country, list of responsibilities, number of hours).

Information about how to pass the internship and the required documents are available on Blackboard. 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt.“Latanie w czasach COVID-19: jaka będzie nasza nowa normalność?”, 2020

Artykuł na stronie gospodarkapodkarpacka.pl pt. “Jaka będzie przyszłość branży lotniczej po pandemii?”

Udział w programie “Indeks” w TVP Rzeszów

Rozmowa w Radiu Via “Gość poranka”

Rozmowa w Polskim Radiu Rzeszów – “Latanie w czasach Covid-19”

DANE KONTAKTOWE

Mgr Olesia Iefremova
Instytut Zarządzania Lotnictwem
e-mail: oiefremova@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 108

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

 

Research and teaching assistant at the Institute of Aviation Management.

Vocational Training Coordinator for Economy and Management, studies in English.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2013.

Master’s degree (University of Information Technology and Management, majoring in Tourism and Recreation, 2013). Bachelor’s degree, studies in English (University of Information Technology and Management, Aviation Management, 2013)

Her research interests focus on: airline marketing, competition in the aviation market, aviation and the environment.

She is the author of several scientific publications and a participant of international research trips related to the subject of civil aviation management.

She is currently preparing a doctoral dissertation in the field of economic, in the discipline of economics at the University of Gdańsk, on the topic: Shaping the competitive position of a network carrier on the Polish air transport services market on the example of Lufthansa AG.

 

Conducted courses:

Projekt Lotniczy IV

Vocational Training

The consultation for vocational training is via email until further notice.

In the email You must indicate your semester, specialty, level of studies and description of job or internship You will start or already finished (country, list of responsibilities, number of hours).

Information about how to pass the internship and the required documents are available on Blackboard. 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

M.S. Olesia Iefremova

Institute of Aviation Management
e-mail: oiefremova@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 108

 


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020