Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak

Profesor w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. W roku 2012 nadano mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Rozprawę doktorską obronił w 2001 roku otrzymując tytuł doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.  Absolwent technologii chemicznej (specjalność: chemia i technologia polimerów).  Absolwent studiów podyplomowych ,, Fizyka z astronomią” oraz ,,Biomateriały – materiały dla medycyny”. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów oraz Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Laureat trzech nagród organizacyjnych (J.M. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej), trzynastu nagród naukowych (J.M. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ministra Zdrowia), a także nagrody dydaktycznej (J.M. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: chemii organicznej, chemii medycznej, chemii farmaceutycznej, chemii polimerów, polimerów biomedycznych,  biomateriałów, koniugatów i proleków wielkocząsteczkowych,  systemów dostarczania substancji leczniczych,  nanofarmacji, nanomedycyny, chemii kosmetyków.

Jest on autorem/współautorem licznych publikacji naukowych (w większości w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor), komunikatów konferencyjnych, monografii, rozdziałów w książkach oraz 9 patentów. Kierownik i opiekun prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich oraz promotor prac doktorskich.

 

 

Prowadzone przedmioty:

Chemia ogólna, Farmakologia z toksykologią, Farmakologia skóry.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
e-mail: msobczak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KA 16
tel.: 017/ 866 14 15


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020