BIP WSIiZ

Mgr Marek Gwóźdź

Zastępca Kierownika Działu Marketingu.

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 1999 roku.

Magister zarządzania i marketingu (Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, rok 1998).

W roku 1999 pełnił funkcję podinspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Leżajskim. Od września 1999 roku pracownik WSIiZ na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, sekretarza katedry, asystenta Prodziekana, pracownika Biura Doradztwa Personalnego oraz  p.o. Kierownika Działu Marketingu.

W trakcie swojej pracy poszerza swoje zainteresowania w ramach kursów dotyczących głównie stosowania technologii informatycznych w zarządzaniu.

 • Turystyka aktywna w Europie – Stare Jabłonki 1999
 • Fundusz lokalny (Fundraising) – Akademia Filantropii w Warszawie – 1999
 • Kurs pedagogiczny I stopnia – Rzeszów 2001
 • ICC – Certificate in English – Rzeszów 2001
 • Kurs 'Zarządzanie Hotelami i Usługami Żywieniowymi’, WSIiZ – Purdue University USA – 2001
 • Szkolenie 'Komunikowanie dydaktyczne’ – Rzeszów 2002
 • Pilot wycieczek – Rzeszów 2002
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego – 2003
 • Egzaminator ECDL (PTI) – Lublin 2003
 • Kurs systemów rezerwacyjnych AMADEUS BASIC – Warszawa 2004
 • Kurs systemów rezerwacyjnych AMADEUS VISTA – Warszawa 2005
 • Kursy i warsztaty tańca: (Salsa Cubana, Rueda de Casino, Bachata, Kizomba, Merengue, Reggaeton, Cha cha cha) – 2006 -2011
 • Doktorant Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Front-End Developer – Webakademia IT Rzeszów WSIiZ – 2016/2017
 • Kurs systemów rezerwacyjnych Travelport Galileo – Travelport Poland , Warszawa 2018
 • Kurs Visual Basic for Applications, Rzeszów 2020

Jego pasją jest muzyka, taniec i szeroko rozumiana kultura kubańska. Lubi tańczyć salsę, bachatę, ruedę de casino, merengue, reggaeton, cha cha cha i kizombę. Ponadto jest miłośnikiem dobrej muzyki, animatorem zdrowego stylu życia i fascynatem nowoczesnych technologii.

 

PODRĘCZNIKI I POMOCE NAUKOWE:

 • red. B. Jaskuła, P. Błajdo, M. Gwóźdź, A. Herma, J. Jamiński, Podstawy informatyki, Zbiór zadań – część I, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2001
 • red. B. Jaskuła, P. Błajdo, M. Gwóźdź, A. Herma, J. Jamiński, Podstawy informatyki, Zbiór zadań – część II, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2001
 • B. Jaskuła, J. Jamiński, M. Gwóźdź, Podstawy informatyki – Kurs Distance Learning, Rzeszów 2002
 • B. Jaskuła, J. Jamiński, M. Gwóźdź, J. Słowik – Podstawy informatyki – Kurs Distance Learning, Rzeszów 2003
 • M. Gwóźdź – Informatyka w turystyce i rekreacji – Kurs Distance Learning, Rzeszów 2003
 • M. Gwóźdź – Budowa i realizacja produktu turystycznego – Kurs Distance Learning, Rzeszów 2006
 • M. Gwóźdź – Systemy usług rezerwacyjnych – Kurs Distance Learning, Rzeszów 2007

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • M. Gwóźdź: Internet – nowe narzędzie promocji regionu w jednostkach administracji samorządowej. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI I REKREACJI – pod red. Witolda Niemca. ZESZYTY NAUKOWE WSIiZ, Nr 3/2001, Rzeszów 2001.
 • M. Gwóźdź: Światowy rynek usług turystycznych online – wybrane aspekty. V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ”DODATNIE ORAZ UJEMNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ” 07-09 MAJA 2001. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ, ZAKŁAD TURYSTYKI INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS. W druku
 • M. Gwóźdź: Realne kontakty w wirtualnym świecie na przykładzie forum ”e-generacja”. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ”POLSKIE DOŚWIADCZENIA W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. DYLEMATY CYWILIZACYJNO – KULTUROWE” 28 WRZEŚNIA 2001. AGH – KRAKÓW. Lesław H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Tekst-Graf Kraków 2002
 • M. Gwóźdź: Linie lotnicze w sieci – rezerwacje online. I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ”TURYSTYKA CZYNNIKIEM INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ” 16-18 LISTOPADA 2001. WSIiZ W RZESZOWIE. J. Biliński (red). Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Wydawnictwo WSIiZ Rzeszów 2003.
 • Jan Krupa, Marek Gwóźdź, Daniel Komenda: Wykorzystanie Internetu w branży turystycznej. I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ”TURYSTYKA CZYNNIKIEM INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ” 16-18 LISTOPADA 2001. WSIiZ W RZESZOWIE. J. Biliński (red). Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Wydawnictwo WSIiZ Rzeszów 2003.
 • M. Gwóźdź: Otoczenie informacyjne jako element kształtowania społeczeństwa nowego typu. Na przykładzie środowiska akademickiego wybranych uczelni Rzeszowa. II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ”SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – WIZJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?” 30 MAJA 2003. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE. red. L.H. Haber. „Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość? AGH – Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne. Kraków 2004
 • M. Gwóźdź: Obiekty usług hotelarskich w dobie społeczeństwa informacyjnego. II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ”TURYSTYKA CZYNNIKIEM INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ” 2003 WSIiZ W RZESZOWIE. red. D. Sawaryn, J. Biliński. „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 2004.
 • M. Gwóźdź: An opinion and perspectives of e-cmommerce market in tourism. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA W BADANIACH NAUKOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE” 2005, AWF-KRAKÓW, WSIiZ-RZESZÓW. red. J. Chłopecki. Tourism in scientific research in Poland and worldwide. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 2006.
 • Marek Gwóźdź, Wiesław Wagner: Propozycje zmian w Internetowym Systemie Informacji Turystycznej i Promocji Polski. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja Turystyczna”, Szczecin 31 maja – 2 czerwca 2006. red. A. Panasiuk. „Informacja Turystyczna”, Zaeszyty naukowe NR 429 – Ekonomiczne problemy turystyki nr 7. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH BRANŻY TURYSTYCZNEJ:

 • M. Gwóźdź: ”IATA: historia i prognozy”, Rynek Turystyczny, Nr 1(233) styczeń 2005, str. 25
 • M. Gwóźdź: ”Systemy GDS”, Rynek Turystyczny, Nr 1(233) styczeń 2005, str. 28
 • M. Gwóźdź: ”GDS- Gwarancja Dużego Sukcesu”, Rynek Turystyczny, Nr 1(233) styczeń 2005, str. 30-31
 • M. Gwóźdź: ”GDS na wyższej uczelni”, Rynek Turystyczny, Nr 3(235) marzec 2005,
 • M. Gwóźdź: „GDS – online. Programy afiliacyjne”, Rynek Turystyczny, Nr 9(241) wrzesień 2005

Prowadzone przedmioty:

Technologia informacyjna, Gry decyzyjne, Podstawy krytycznego myślenia, Informatyka w turystyce, Systemy rezerwacji i dystrybucji, Systemy recepcji hotelowej, Zajęcia muzyczno-ruchowe (salsa i inne), Zarządzanie produktem turystycznym.

Materiały dla studentów znajdują się w folderze „MGwozdz” na dysku wspólnym „K” WSIiZ.
Dostęp z komputerów w budynkach WSIiZ lub przez klienta FTP. ( ftp.wsiz.edu.pl )

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Marek Gwóźdź
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego/ Dział Marketingu
e-mail: mgwozdz@wsiz.edu.pl
35- 225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA228

 


KONSULTACJE

Semestr letni 2021/2022

Czwartki: Rzeszów, pok. RA228, godz. 12:00-13:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content