BIP WSIiZ

Mgr Patrycja Trojnar

Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa WSIiZ na ścieżce polsko- i anglojęzycznej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister pielęgniarstwa (Uniwersytet Medyczny, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu  2006) i laureatka Nagrody II stopnia im. Hanny Chrzanowskiej za pracę magisterską. W 2014 roku otrzymała tytuł specjalistki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii. Od 2013 do 2022 pracowała jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Jarosławiu, gdzie prowadziła ćwiczenia i zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwo. Od 2001 do 2021 pracowała czynnie na oddziale przy pacjencie zdobywając doświadczenie praktyczne. Czynnie wykonywała zawód pielęgniarki na Oddziale Chirurgii Dzieci i Transplantacji Narządów w Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie , a także w Specjalistycznym  Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, następnie w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Ukończyła liczne kursy specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa. Jej zainteresowaniem jest praca z symulacją medyczną i zastosowanie jej w procesie kształcenia kierunków medycznych, w tym szczególnie przyszłych pielęgniarek. W związku z tym ma za sobą wiele kursów i szkoleń, oraz warsztatów konferencyjnych objętych tą tematyką.

Jej główne zainteresowania w czasie wolnym to: muzyka, czytanie książek, film, psychologia uzależnień, psychologia rodziny, techniki relaksacyjne.

 

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Patrycja Trojnar
Zakład Pielęgniarstwa
e-mail: ptrojnar@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KA110 A/2
tel: 017/ 866 15 47


KONSULTACJE

Konsultacje po wcześniejszym mailowym ustaleniu  z prowadzącym.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content