BIP WSIiZ

Mgr inż. Edyta Kaleniuk

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2022 roku.

Magister biotechnologii molekularnej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2020), inżynier biotechnologii analitycznej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2019).

Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie biologii molekularnej, neurobiologii, toksykologii i biogerontologii. Dotychczasowa działalność naukowa opierała się na testowaniu substancji o działaniu aktywnym w modelach komórkowych in vitro. Brała udział w licznych projektach naukowych  o zasięgu krajowym, a także międzynarodowym, finansowanym m.in. przez Slovak Grant Agency oraz Narodowe Centrum Nauki.

Uczestniczyła czynnie w międzynarodowych konferencjach naukowych w tym m.in. na Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dnipro oraz w Forum Młodych Liderów.

Ukończyła kurs seminariów w dziedzinie biogerontologii, prowadzonych przez Dr Suresh  Rattana (ekspert w dziedzinie biologii starzenia) oraz kurs seminarium specjalistycznego, prowadzonego przez Prof. Patricka Fickersa – specjalistę w dziedzinie inżynierii bioprocesowej.

Magister Edyta Kaleniuk jest również współautorem publikacji w czasopiśmie Journal of Cellular Physiology oraz artykułu naukowego opublikowanego w materiałach pokonferencyjnych w Dnipro.

Prywatnie miłośniczka wrotkarstwa rekreacyjnego i kuchni indyjskiej. Poza działalnością naukową absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu.

 

  1. Lewińska A, Bocian A, Petrilla V, Adamczyk-Grochala J, Szymura K, Hendzel W, Kaleniuk E, Hus KK, Petrillova M, Wnuk M.  ,Snake venoms promote stressinduced senescence in human fibroblasts May 2019; 234 (5): 6147-6160. Doi: 10.1002 / jcp.27382. J Cell Physiol. 
  2. G. Bielatowicz, E.Kaleniuk, P. Książek. Rola przedsiębiorstw biotechnologicznych w rozwoju gospodarki Grudzień 2019; Materiał konferencyjny ISBN 978-966-434-469-9 (Konferencja na Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dnipro, Ukraina).

Prowadzone przedmioty:

Biochemia i biofizyka 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Edyta Kaleniuk

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Edyta Kaleniuk
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
ekaleniuk@wsiz.edu.pl
p.KA109, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A 
 

KONSULTACJE

Środa 9.00-9.45

 

Engineering technical specjalist at the Department of Biotechnology and Cell Biology.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2022.

MSc in molecular biotechnology (University of Rzeszów, Faculty of Biotechnology, 2020), BEng. in analytical biotechnology (University of Rzeszów, Faculty of Biotechnology, 2019).

Her research interests include the molecular biology, neurobiology, toxicology and biogerontology. Present research activity of Mrs.Kaleniuk concerns about in vitro testing of active substances. Mrs. Kaleniuk has participated in several research projects, including those at the international level, financed by the Slovak Grant Agency and the National Science Center.

The active participant in international scientific conferences, organizing by the University of Alfred Nobel in Dnipro and Forum of Young Leaders.

She completed a course in biogerontology seminars led by the aging biology expert Suresh Rattan, Ph.D, D.Sc and a specialist seminar course led by Professor Patric Fickers, specialist in bioprocess engineering.

The result of her scientific work is the co-author of a publication in the Journal of Cellular Physiology and a scientific article published in the conference material in Dnipro.

Privately, a lover of recreational roller-skating and Indian kitchen. In addition to scientific activities, a graduate of a music school in the piano class.

 

  1. Lewińska A, Bocian A, Petrilla V, Adamczyk-Grochala J, Szymura K, Hendzel W, Kaleniuk E, Hus KK, Petrillova M, Wnuk M.  ,Snake venoms promote stressinduced senescence in human fibroblasts May 2019; 234 (5): 6147-6160. Doi: 10.1002 / jcp.27382. J Cell Physiol. 
  2. G. Bielatowicz, E.Kaleniuk, P. Książek. Rola przedsiębiorstw biotechnologicznych w rozwoju gospodarki Grudzień 2019; Materiał konferencyjny ISBN 978-966-434-469-9 (Konferencja na Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dnipro, Ukraina). 

Conducted courses:

Biochemistry and Biophysics

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Edyta Kaleniuk

Contact data

Edyta Kaleniuk MSc., Beng.

Department of Biotechnology and Cell Biology

Room KA109, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A 

ekaleniuk@wsiz.edu.pl


Office hours

Wednesday 9.00-9.45 am 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content