Mgr Krzysztof Bielas

Asystent w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.
Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Magister fizyki teoretycznej (Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 2012).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują wokół fizyki teoretycznej i matematycznej. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinach takich jak zastosowania teorii kategorii i teorii modeli w mechanice kwantowej i kosmologii, fizyka neutrin. Od 2018 roku interesuje się metodami uczenia maszynowego.

W latach 2012-2014 stypendysta w ramach projektu unijnego Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju (temat: Metody i algorytmy w rachunku perturbacyjnym).

W latach 2016-2017 stypendysta w ramach projektu NCN grant No. DEC- 2013/11/B/ST2/04023 (temat: Developing tools and its application for loop calculations and phenomenology of nonstandard models in low and high-energy accelerators).

W wolnych chwilach uprawia turystykę górską i rowerową, gra na akordeonie i pianinie.

 

Prowadzone przedmioty:

Physics (LID-A-P/2020), Mathematics (LID-A-P/2020), Matematyka (IID/2020)

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuł na portalu internetowym Realestate Manager – “Co kryją dane? kilka słów o Big Data

DANE KONTAKTOWE

Mgr Krzysztof Bielas
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: kbielas@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 244

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Konsultacje prowadzone zdalnie (link do sesji):

  • w czwartki (25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 17.06) w godz. 9:50 – 11:30
  • w poniedziałki (29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06) w godz. 17:15-18:55.

Mile widziany uprzedni kontakt drogą mailową.

UWAGA. W poniedziałek 12 kwietnia konsultacje odwołane! Proszę o kontakt w celu ustalenia dodatkowego terminu.

 

 

Assistant at the Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling, College of Applied Computer Science.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

MSc in theoretical physics (University of Silesia, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, 2012).

His scientific interests focus on theoretical and mathematical physics. He is an author of publications in fields such as applications of category theory and model theory in quantum mechanics, neutrino physics. He’s dabbled in the topic of machine learning since 2018.

In 2012-2014 he was a granted an EU scholarship ŚWIDER (topic: Methods and algorithms in perturbative calculus).

In 2016-2017 he took part in NCN grant No. DEC- 2013/11/B/ST2/04023 (topic: Developing tools and its application for loop calculations and phenomenology of nonstandard models in low and high-energy accelerators).

In free time he takes mountain trips and cycles around Silesia; in bad weather, he plays piano and accordion.

 

Conducted courses:

Physics (LID-A-P/2020), Mathematics (LID-A-P/2020), Matematyka (IID/2020)

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Mgr Krzysztof Bielas
Department of Cognitive Science and Mathematical Modelling
e-mail: kbielas@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA 244


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Office hours – online (link to session)

  • on Thursdays (25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 17.06) at 9:50 – 11:30,
  • on Mondays (29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06) at 17:15-18:55.

Prior message is highly welcome.

ANNOUNCEMENT: the consultations on April 12th are canceled! In order to schedule an additional meeting, please contact me.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021