BIP WSIiZ

Mgr inż. Jacek Jamiński

Wykładowca w Katedrze Sztucznej Inteligencji.

Zatrudniony w Wyższej Szkoły Informatyki i z Zarządzania od 1998 roku.

Magister inżynier w zakresie: aparatura elektroniczna (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny, rok 1997), licencjat w zakresie: finanse i przedsięwzięcia inwestycyjne (Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, rok 1998).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: wpływu informatyki na rzeczywistość, rozwoju sprzętu komputerowego, zastosowań automatyki.  

Instruktor Cisco: CCNA R&S 6.0 Bridging, CCNA R&S: Connecting Networks, CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Scaling Networks, CCNA Security, CCNAv7: Bridging, CCNAv7: Enterprise Networking Security and Automation, CCNAv7: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching Routing and Wireless Essentials, CCNP Enterprise: Advanced Routing, CCNP Enterprise: Core Networking, CCNP ROUTE: Implementing IP Routing, CCNP SWITCH: Implementing IP Switching, CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks, Cybersecurity Essentials, Fundamentals of Wireless LANs, Information Technology Essentials: PC Hardware and Software, Introduction to Cybersecurity, Introduction to Internet of Things, Introduction to the Internet of Everything, Internet of Things Fundamentals: Hackathon Playbook, Networking Essentials, Panduit Network Infrastructure Essentials, CLA – Programming Essentials in C, CLP – Advanced Programming in C, CPA – Programming Essentials in C++, CPP – Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentials, NDG Linux I, NDG Linux II, NDG Linux Unhatched, PCAP – Programming Essentials in Python. 

Egzaminator ECDL: Core, Advanced, e-Obywatel, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, PTI Standard. Ukończone szkolenia m.in.: Analiza techniczna rynków finansowych Akademii ProTRADER, Programmable Logic Controller Beckhoff Automation.

Prywatnie interesuje się: demografią, makroekonomią, wpływem rozwoju techniki na historię gospodarczą świata.

 

Prowadzone przedmioty:

Architektura systemów komputerowych i wbudowanych, Fizyka, Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, Podstawy miernictwa dla teleinformatyki, Komputerowa ocena ryzyka zawodowego, Informatyka w turystyce i rekreacji, Technologia informacyjna, Optoelektronika, Podstawy informatyki, a także z przedmiotów, w których realizowany jest program Akademii Cisco m. in.: Sieci komputerowe, Organizacja systemów obliczeniowych i sieci, Budowa i eksploatacja sieci komputerowych, Technologie sieciowe (CCNA), Projektowanie systemów i sieci, Sieci teleinformatyczne, Eksploatacja systemów i sieci, Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi. 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

mgr inż. Jacek Jamiński
Katedra Sztucznej Inteligencji 
e-mail: jjaminski@wsiz.edu.pl
pokój KM103
Kielnarowa 386a
36-020 Tyczyn


KONSULTACJE

 

semestr zimowy r.a. 2022/23 od października 2022 do 12 lutego 2023:

wtorki: 15:15 do 17:15, on-line via Webex lub Km103 lub Km304;

03-01-2023 konsultacje ODWOŁANE
27-12-2022 konsultacje ODWOŁANE
08-11-2022 konsultacje TYLKO w sali Km304
25-10-2022 konsultacje ODWOŁANE

Link dostępu poniżej.

https://wsiz.webex.com/meet/jjaminski

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content