Dr hab. Grzegorz Mentel, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rok 2019), doktor nauk ekonomicznych w specjalności: ekonometria, metody ilościowe na rynku kapitałowym (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rok 2006), magister zarządzania w specjalności finanse i przedsięwzięcia inwestycyjne (Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania rok 2000).

Od kilku lat czynny członek: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD) Polskiego Towarzystwa Statystycznego; Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych (CESTIRA); Centre for Energy Studies (CES), organizacji zrzeszonej przy Prague Business School (PBS) – organizacja ta zrzesza naukowców i praktyków z zakresu polityki energetycznej, regulacji oraz zrównoważonego rozwoju.
Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism, m.in.: Economics & Sociology, Journal of International Studies, Forecasting i in. Recenzent wielu czasopism wysokopunktowanych, pozycji książkowych, monografii habilitacyjnych oraz prac doktorskich.

 

Prowadzone przedmioty:

Statystyka, Badania operacyjne.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Grzegorz Mentel, prof. WSIiZ
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: gmentel@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.”

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021