Dr n. med. Grzegorz Kubiak

Adiunkt w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku.

Doktor nauk medycznych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, rok 2018).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: kardiologii interwencyjnej i echokardiografii. Jest autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinach: kardiologii interwencyjnej, metabolizmu witaminy D, kwasu mlekowego w zawale serca, aspektów technicznych cewnikowania prawego serca oraz optymalizacji obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT).

Od 2011 roku posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej. Od 2017 roku związany z Oddziałem Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od 2019 roku jest związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Leuven, gdzie uzyskał stypendium naukowe, a następnie pełnił funkcję niezależnego konsultanta i naukowca po uzyskania tytułu naukowego doktora.

Od 2020 roku pełni funkcję konsultanta ds. urządzeń medycznych Komisji Europejskiej, a od 2021 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego „Kliniki pod Sosnami” działającego w strukturze Śląskiego Centrum Opieki Medycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Belgijskiego Towarzystwa Kardiologicznego (BSCARDIO), Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Płuc i Serca (ISHLT), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (AISN-PTK) oraz jego Europejskiego odpowiednika (EAPCI).

Jest społecznikiem zaangażowanym w promocję zdrowego stylu życia i żywienia. W wolnym czasie promuje ruch, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i zdrową, zbilansowaną dietę. Jego pasją są biegi średnio i długodystansowe (rekord życiowy na dystansie maratońskim to 03:59), tenis, kolarstwo oraz renowacja zabytkowych motocykli.

 

Prowadzone przedmioty:

Patofizjologia, Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej, Anatomia

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. med. Grzegorz Kubiak
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej
e-mail: gkubiak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KD 112


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021