Dr Marcin M. Rzegocki

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019), magister zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012), magister filologii włoskiej (Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, 2016).

Członek kapituły konkursu na najlepszą pracę dyplomową im. prof. J. Winieckiego.
Członek zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie.

Jego zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół: zarządzania odpornością organizacji na kryzys, prężności organizacyjnej, czyli zdolności do funkcjonowania i rozwoju organizacji w warunkach kryzysu. Ponadto interesuje go językoznawstwo i historia Europy.

Badania naukowe:

W roku 2021 kierownik badania „Polska adaptacja kwestionariusza BRT—13 do pomiaru poziomu prężności organizacyjnej”, WSIiZ w Rzeszowie.
W roku 2016 kierownik projektu badawczego „Badanie poziomu prężności organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
W roku 2015 brał udział w badaniu pt. „Pilot Study for the ResOrgs Resilience Assessment Tool in Poland” w ramach The Resilient Organisations Research Programme Uniwersytetu Canterbury i Uniwersytetu w Christchurch (Nowa Zelandia).

 

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie międzynarodowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Prężność organizacyjna – kluczowy zasób na czas kryzysu

https://www.acton.org/publications/transatlantic/2018/10/04/charles-aznavour-championed-persecuted-christians-and-private

A Polish application of the Benchmark Resilient Tool

DANE KONTAKTOWE

Dr Marcin M. Rzegocki
Katedra Zarządzania
e-mail: mrzegocki@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA108


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021