BIP WSIiZ

Dr Ianina Oliinyk

Adiunkt w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Doktor Nauk Medycznych (Narodowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ja. Horbaczewskiego w Tarnopolu, rok 2008).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół patofizjologii i leczenia niedotlenienia.

Jest autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinach takich jak: alergologia, immunologia oraz choroby zakaźne. Ostatnie dwa artykuły w czasopismach z łącznym Impakt Faktorem 7,45.

W latach 1994 – 2017 pełniła funkcję Głównego Alergologa Dziecięcego w Obwodzie Tarnopolskim w Ukrainie.

W latach 2017 – 2022 wykładowca w Katedrze Immunologii i Alergologii w Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Ołeksandra Bohomołcia, a także Główny Alergolog Dziecięcy w Golosiejewskim Rejonie Kijowa.

Zainteresowania: muzyka operowa. 

 

 1. Олійник Я.В. Доставка та споживання кисню у дітей, хворих на атопічний дерматит // Современная педиатрия.– 2005.– № 2(7).– С. 87–88.
 2. Олійник Я.В. Застосування гіпербаричної оксигенації в лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит // Современная педиатрия.– 2006.– № 3(12).– С. 67-71.
 3. Олійник Я.В. Порушення перекисного окислення ліпідів у дітей, хворих на атопічний дерматит, та їх корекція // Вісник наукових досліджень.– 2007.– № 3.– С. 66-71.
 4. Деклараційний патент на корисну модель 23346 Україна, МПК (2006) А61М 1/14 А61К 31/43 2007.01. Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит / Олійник Я.В., Федорців О.Є., Олійник О.В.– № U 200611938; Заявлено 13.11.2006; Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.
 5. Олійник Я.В. Аналіз захворюваності на атопічний дерматит в Тернопільській області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Влив екопатологічних чинників на стан здоров´я дітей”.– Тернопіль, 2005.– C. 134–135.
 6. Олійник Я.В. Нові аспекти патогенетичного лікування атопічного дерматиту у дітей // Матеріали XLVIII підсумкової науково- практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.– Тернопіль, 2005.– С. 155–156.
 7. Олійник Я.В. Вплив гіпербаричної оксигенації на імунний статус дітей, хворих на атопічний дерматит//Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.– Тернопіль: ´´Укрмедкнига´´, 2006.– С.133–134.
 8. Олійник Я.В. Застосування кверцетину в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит// Матеріали науково-практичної конференції “Екопатологія в педіатрії”.– Тернопіль: ´´Укрмедкнига´´, 2006.– С. 68–70.
 9. Олійник Я.В. Перекисне окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи у дітей, хворих на атопічний дерматит // Матеріали наково-практичної конференції “Медико-соціальні проблеми дитячого віку“.– Тернопіль: ´´Укрмедкнига´´, 2007.– С. 128.
 10. O Oliynyk, J Oliynyk, O Venger Burnout in the anaesthesiologists of western Ukraine and its possible causative factors 2017. Health Problems of Civilization 13 (2), 147-151
 11. O Oliynyk, J Oliynyk Сhanges in the state of vegetative nervous system of albino rats at the background of chronic roundup poisoning .Wiadomosci Lekarskie 2022. (Warsaw, Poland: 1960) 75 (1 pt 2), 259-262
 12. OV Oliynyk, YV Oliynyk, A Slifirchik. Comparative characteristic of impact of noninvasive and invasive pulmonary ventilation on the sepsis course. Klinicheskaia khirurgiia 2019. 87 (1-2), 39-42
 13. Oliynyk O. , Oliynyk, Y. Effect of sucralose on the blood content of thyroid hormones.Ukrainian Biochemical Journal 2020. 92 (5), 106-110.
 14. Oliynyk O., Oliynyk J.V. Efficacy of Tocilizumab Therapy in Different Subtypes of COVID-19 Cytokine Storm Syndrome. Viruses 2021, 13, 1067. https://doi.org/10.3390/v13061067
 15. Oliynyk O. Comparison of the Effect of Unfractionated Heparin and Enoxaparin Sodium at Different Doses on the Course of COVID-19-Associated Coagulopathy. Life 2021, 11, 1032. https://doi.org/10.3390/life11101032.
 16. O Oliynyk, W Barg, A Slifirczyk, Y Oliynyk, V Gurianov, M Rorat Efficacy of Tocilizumab Therapy in Different Subtypes of COVID-19 Cytokine Storm Syndrome. Viruses. 2021. 13 (6), 1067
 17. Oliynyk O, Barg W, Oliynyk Y. Lack of Difference in Tocilizumab Efficacy in the Treatment of Severe COVID-19 Caused by Different SARS-CoV-2 Variants. J. Pers. Med. 2022, 12, 1103. https://doi.org/10.3390/jpm12071103

Prowadzone przedmioty:

Patofizjologia, Fizjologia, Farmakologia, Choroby wewnętrzne

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Ianina Oliinyk

DANE KONTAKTOWE

Dr Ianina Oliinyk

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

e-mail: ioliinyk@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a

p. KD 111

tel: 017/ 866 14 97


KONSULTACJE

DZIEŃGODZINAMIEJSCE
Piątek10:00 – 11:00https://wsiz.webex.com/meet/ioliinyk
Sobota (w tygodniach A)13:00 – 14:00https://wsiz.webex.com/meet/ioliinyk
Niedziela (w tygodniach A)12:00 – 13:00https://wsiz.webex.com/meet/ioliinyk

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content