Dr Andrzej Słowikowski

Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: filozofia religii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 2013); magister archeologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, 2009); magister filozofii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 2003).

Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki teofilozofii afirmatywnej oraz zagadnienia podmiotu religijnego jako podmiotu politycznego.
Zainteresowania naukowe: filozofia religii, filozofia chrześcijańska, filozofia podmiotu, antropologia filozoficzna, filozofia polityki, filozofia XIX i XX wieku, myśl Kierkegaarda. 

Autor dwóch książek poświęconych chrześcijańskiemu ideałowi w myśli Sørena Kierkegaarda, w tym pierwszej w Polsce monografii dotyczącej mów budujących Kierkegaarda. Publikował w czasopismach o międzynarodowym zasięgu Kierkegaard Studies Yearbook, International Journal for Philosophy of ReligionRes Philosophica, Diamteros. Odbył wiele staży badawczych za granicą: l’Institut Romand de Systématique et d’Ethique, Faculté de Théologie, Université de Genève, Szwajcaria, luty-kwieceń 2016; H. and E. Hong Kierkegaard Library, St. Olaf College, Northfield, MN, Stany Zjednoczone, luty-kwiecień 2018; Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Dania, listopa-grudzień 2018; School of Divinity, History & Philosophy, King’s College, University of Aberdeen, Wielka Brytania, styczeń-luty 2019; Faculté de Philosophie, Institut Catholique de Paris, Francja, marzec-kwiecień 2019; School of Critical Studies, University of Glasgow, Wielka Brytania, luty-marzec 2020. Prelegent na międzynarodowych konferencjach (Clermond-Ferand, Francja; Grenada, Hiszpania; Oxford, Wielka Brytania).

W latach 2017-2020 kierownik projektu zatytułowanego „Teofilozofia afirmatywna wyłaniająca się z pism religijnych Kierkegaarda i jej dialog ze współczesną myślą chrześcijańską” (Narodowe Centrum Nauki, program Sonata).

Zainteresowania pozanaukowe: piesze wycieczki, literatura faktu, muzyka rockowa, kino autorskie.

 

https://orcid.org/0000-0003-0732-2363

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7093f3878c28a0473b3d4d/current

Monografie

 1. Inny Kierkegaard. Praktyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w mowach budujących Sørena Kierkegaarda, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018.
 2. Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowych Sørena Kierkegaarda, „Monografie FNP”, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

Redakcje naukowe

 1. Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 (współredakcja z M. Grabowskim).

Artykuły w czasopismach recenzowanych

 1. The Word became an Individual. The hermeneutic of upbuilding as a method of Christian anthropology in the religious discourses of Kierkegaard, „Res Philosophica”, 2020.
 2. Crossroads of forgiveness. A transcendent understanding of forgiveness in Kierkegaard’s religious writings and immanent account of forgiveness in contemporary secular and Christian ethics, „International Journal for Philosophy of Religion”, vol. 87/1, 2020, s. 55–80.
 3. The Reality of Love. An affirmative vision of Christianity based on Kierkegaard’s interpretation of the maxim: love is the fulfilling of the law, „Kierkegaard Studies Yearbook” 2018, s. 179-203.
 4. Mowy budujące Kierkegaarda – pominięta perspektywa badawcza, „Kronos” 43, 4/2018, s. 210-242.
 5. Le phénomène de la souffrance comme élément constitutif de la théophilosophie affirmative de Kierkegaard, „Kierkegaard Studies Yearbook” 2017, s. 115-144.
 6. La puissance du don. Le don comme centre de la relation de l’homme avec Dieu, dans les discours édifiants de Kierkegaard, à la lumière de l’herméneutique du don de Jean Paul II, „Kierkegaard Studies Yearbook” 2016, s. 257-280.
 7. Problem możliwości i konieczności w filozofii Kierkegaarda, „Diamteros” 49 (2016), s. 103-120.
 8. Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Tillich, Balthasar), „Nowa Krytyka”, nr 24-25/ 2010; s. 169-192.
 9. Podwojenie – Kierkegaard i Dostojewski. Koncepcja stadiów egzystencji S. Kierkegaarda a Bracia Karamazow F. Dostojewskiego – próba podwojenia interpretacyjnego, „Pamiętnik Literacki” z.4/ 2007, s. 85-110.
 10. Ślady pokory w myśli Kierkegaarda, „Teologia i człowiek”, 6/2005, s. 75-103.
 11. Zarys antropologii we wczesnych pismach Kierkegaarda, „Logos i Etos” 1/2005, s.100-122.

Artykuły w monografiach zbiorowych

 1. Can a Refugee be one’s Neighbor in an Ethical Sense? An attempt to transpose the transcendent category of love for one’s neighbor from Kierkegaard’s Works of Love into immanent ethical practice with reference to the contemporary migration crisis, w: red. Mélissa Fox-Muraton, Kierkegaard and Issues in Contemporary Ethics, De Gruyter 2020.
 2. Przebaczenie jako stwórczy czyn miłości w mowach budujących Kierkegaarda, w: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, red. M. Gołębiewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016, s. 141-162.
 3. Pojęcie wiary w pismach pseudonimowych i w mowach budujących S. Kierkegaard – analiza porównawcza i próba odczytania całościowego, w: Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga honorowa dedykowana profesorowi Karolowi Toeplitzowi, red. E. Kasperski, M. Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 67-84.
 4. Mowy budujące jako przewodnik życia chrześcijańskiego na przykładzie fenomenu walki, w: W kręgu Kierkegaarda, red. A. Szwed, B. Sochańska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014, s. 35-49.
 5. Metaarcheologia jako immanentna filozofia archeologii, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak i in., wyd. Poznańskie, Poznań 2012, s. 1081-1088.
 6. Wiara jako najwyższa namiętność człowieka w twórczości Kierkegaarda, w: Osobowość i religia, red. H. Gasiula i E. Wrocławskiej-Warchalii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 89-103.
 7. Świadomość grzechu jako warunek prawdy w filozofii wiary Kierkegaarda, w: Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Instytut Wydawniczy Maximum, Kraków 2009, s. 271-281.
 8. O domniemanej niewinności człowieka na podstawie Pojęcia lęku Kierkegaarda, w: Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, red. M. Grabowski i A. Słowikowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 87-143.
 9. Dialektyka samotności według Kierkegaarda, w: Zrozumieć Samotność. Studium Interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 63-80.

Recenzje książek

 1. S. Lubańska, Pascal i Kierkegaard – filozofowie rozpaczy i wiary, w: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 18: Kierkegaard Secondary Literature, Tome V: Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, and Polish, red. J. Stewart, Routledge, London and New York, 2017, s. 289-294.
 2. J.. A. Prokopski, Søren Kierkegaard: dialektyka paradoksu wiary, w: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 18: Kierkegaard Secondary Literature, Tome V: Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, and Polish, red. J. Stewart, Routledge, London and New York, 2017, s. 307-312.
 3. E. Kasperski, Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku, „Ruch Filozoficzny”, tom LXII, nr 2/2005, pp. 357-364.

Ostatnie konferencje naukowe

2019

 1. Międzynarodowa Konferencja „Kierkegaard and Issues in Contemporary Ethics” , Clermont-Ferrand, Francja, 2-3.V, tytuł referatu: „Can a refugee be one’s neighbor in an ethical sense?”
 2. Międzynarodowa Konferencja i warsztaty „The Whole in the Fragment: Sacramental versus Contractual Logic”, Grenada, Hiszpania, 24-30.VI, tytuł referatu: „The logic of love as an affirmative order of existence on the basis of Kierkegaardʼs religious writings”
 3. Międzynarodowa Konferencja „Compassion and Theodicy”, Oxford, Wielka Brytania, 19-20.VII, tytuł referatu: „Existential theodicy as spiritual upbuilding based on the religious writings of Kierkegaard”
 4. XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin, 9-14.IX, tytuł referatu: „Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaarda”
 5. Międzynarodowa Konferencja „Pozytywna wizja chrześcijaństwa w myśli Sørena Kierkegaarda”, 22-23.XI, tytuł referatu: „Zarys teofilozofii afirmatywnej wyłaniającej się z mów budujących Kierkegaarda”

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Wywiad w audycji “Skarbiec Nauki Polskiej”, Polskie Radio Program 2,  14.04.2017

DANE KONTAKTOWE

Dr Andrzej Słowikowski
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: aslowikowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA222


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020