Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, prof. WSIiZ

doktor, dziedzina nauki: nauki medyczne, rok nadania: 1978

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ kwasu gamma-aminomasłowego na zawartość i syntezę acetylocholiny w mózgu szczura”

doktor habilitowany, dziedzina nauki: nauki medyczne, dyscyplina naukowa: medycyna, rok nadania: 2004

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Ostre zespoły wieńcowe w woj. zamojskim w latach 1995-1998. Analiza socjodemograficzna, występowanie czynników ryzyka, przebieg choroby, opóźnienie leczenia oraz obserwacja pacjentów leczonych z powodu zawału serca lub niestabilnej dusznicy bolesnej”

 

Wieloletni pracownik oraz Kierownik Katedry Pielęgniarstwa w WSZiA w Zamościu. Doświadczenie zawodowe prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Kleinroka poza pracą w WSIiZ oraz WSZiA obejmuje współpracę z ośrodkami naukowymi  oraz instytucjami publicznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestnik w ponad ok. 50. programach i projektach naukowo-badawczych o wymiarze międzynarodowym. Prof. nadzw. dr hab. odbył staże naukowe w Mediolanie oraz Mainz. Członek wielu organizacji naukowych i zawodowych m.in.: Przewodniczący Zespołu Ekspertów do spraw opiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o prowadzenie specjalizacji z kardiologii w systemie modułowym oraz Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego w latach 1990-1998. Redaktor działu „Ambulatoryjna opieka kardiologiczna” w czasopiśmie „Kardiologia po dyplomie” w latach 2007-2012. Członek Rady Naukowej w czasopiśmie „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”. Przewodniczący Stowarzyszenia „Sercu z Pomocą” od 1995r. Powołany przez Ministra Zdrowia w 2007r. do Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziale kardiologia (I etap tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej). Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. tworzenia map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii w 2018 r. Prof. nadzw. dr hab. został odznaczony przez Zarząd Województwa Lubelskiego „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” w 2014r. Podwójna Odznaka honorowa nadana przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nadana w 1996r. oraz 2004r.  Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP w 2001r.  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2014 r.

 

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

2016– nadal- Adiunkt, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

2008 – nadal – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

2004 – nadal – profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

1994 – nadal – ordynator, Oddział Kardiologii, SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

1973 – 1994- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Klinika Kardiologii

1973 – 1994 –starszy asystent, Adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie

 

Specjalizacje, kursy, szkolenia:

1986 – uzyskanie tytułu Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie kardiologii

1983 – uzyskanie tytułu Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

1976 – uzyskanie tytułu Specjalisty Pierwszego Stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Kleinrok A., Słomian Mi., Wprowadzenie. Pomoc na miejscu wypadku. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 9-21.
  2. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 22-24.
  3. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Ostra niewydolność oddechowa [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 45-53.
  4. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Wstrząs. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 54-58.
  5. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Rany i krwawienia. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 59-68.
  6. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Urazy. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 69-88.
  7. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Zaburzenia metabolizmu, wodno-elektrolitowe i kwaso-zasadowe. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 89-99.
  8. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Słomian Ma., Słomian Mi., Wierzchowska-Cioch E., Zaburzenia świadomości. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 100-109.
  9. Boniek-Poprawa D., Kleinrok A., Krupa Sz., Słomian Ma., Słomian Mi., Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 124-132.
  10. Kleinrok A., Objawy i stany nagłe w kardiologii. [w:] Propedeutyka pierwszej pomocy. Skrypty dla studentów. Red. Kleinrok A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Zamościu, Zamość 2009, 133-159.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021