Powitanie studentów I roku WSIiZ

29 września 2017 roku studenci I roku podczas Ceremonii Immatrykulacji, uroczyście zostali  przyjęci do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Złożyli ślubowanie, spotkali się z władzami  uczelni oraz poznali dziekanów i prodziekanów swoich kierunków.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020