BIP WSIiZ
Warsztaty Biznesowe

Warsztaty Biznesowe

Warsztaty BiznesoweWarsztaty Biznesowe
„Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę” służą kształtowaniu umiejętności miękkich oraz twardych, pozwalających na przygotowanie ich uczestników przede wszystkim do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia kompetencji przydatnych m.in. w pracach zespołowych. Ich cechą jest m.in. położenie akcentu na zdolności komunikacyjne, a także umiejętność pracy w grupie. Z tego też względu, jest to propozycja zarówno dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy, jak i tych osób, które nie są w tym momencie jeszcze zdecydowane na postawienie pierwszych kroków w kierunku własnego biznesu.

Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie ich adresatom tj. studentom różnych kierunków zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś uzyskania umiejętności, które mogą się przydać nie tylko podczas prowadzenia własnej firmy, lecz także w każdym aspekcie odnoszącym się do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Finalnie, uczestnictwo w warsztatach to okazja do poznawania osób myślących o własnym biznesie, nawiązywania kontaktów i współkreowania pomysłów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. 

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji do nowej edycji Warsztatów.

Partnerzy „Warsztatów Biznesowych”:

Warsztaty Biznesowe

Warsztaty Biznesowe

Biuro Warsztatów:
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, 
p. 248 (
Instytut Badań i Analiz Finansowych), 

e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl
tel.: (17) 866 11 85Warsztaty Biznesowe

Tematyka zajęć:
Kreowanie koncepcji biznesowych
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Uproszczona księgowość w przedsiębiorstwie
Źródła finansowania biznesu
Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS, Urzędu Skarbowego
Zagrożenia niewypłacalnością
Autoprezentacja i techniki sprzedaży
Marketing w biznesie

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Warsztatach Biznesowych:
• Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia biznesu, 
• Budowanie umiejętności praktycznego stosowania zagadnień poznanych w trakcie warsztatów;
• Kształtowanie umiejętności przydatnych tak w biznesie jak i poza nim; 
• Doświadczenie pracy zespołowej, kreowanie umiejętności współdecydowania, podejmowania wyzwań i wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów; 
• Możliwość konsultacji własnych pomysłów na biznes;
• Dzielenie się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem, co może zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi;
• Kształtowanie umiejętności miękkich. 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content