BIP WSIiZ
Kursy, szkolenia, certyfikowane egzaminy

Kursy, szkolenia, certyfikowane egzaminy

Kursy, szkolenia, certyfikowane egzaminy

 W  kursach, szkoleniach, warsztatach, certyfikowanych egzaminach mogą wziąć udział  studenci, którym do skończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry tj.

 • studenci studiów licencjackich od 3 – 6 semestru
 • studenci studiów inżynierskich od 4 – 7 semestru
 • studenci jednolitych studiów magisterskich od 7 – 10 semestr
 • studenci studiów uzupełniających magisterskich już od 1 semestru

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia poniższych kierunków:

 • Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Warsztaty międzykierunkowe Marketing cyfrowy z certyfikatem DIMAQ akredytowanym przez Związek Pracodawców Branży Internetowej – IAB Polska. Projekt obejmuje jedną edycję kursu, zakłada się, iż łącznie szkoleniem zostanie objętych 30 studentów. Certyfikowane szkolenia IATA  (w języku angielskim) dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia specjalności  Aviation Management:

 • szkolenie IATA Ground Operations Management, obejmą 26 studentów
 • Szkolenie: IATA Cargo Introductory Course, obejmą 26 studentów
 • szkolenie: IATA Airline Marketing for the Leadership & Management, obejmą 26 studentów
 • szkolenie: Airline Business Models and Competitive Strategies, obejmą 26 studentów

Certyfikowany egzamin Telc English B1-B2, do którego mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych ostatnich semestrów z poniższych kierunków dążących do uzyskania certyfikatu językowego:

 • Grafika Komput. i Produkcja  Multimedialna  – łącznie obejmie 201 studentów;
 • Informatyka – łącznie obejmie 201 studentów;
 • Logistyka – łącznie obejmie 101 studentów;
 • Zarządzanie – łącznie obejmie 110 studentów;

Zakłada się trzy edycje w kolejnych latach akademickich tj. edycja I 2018/2019, edycja II 2019/2020, edycja III 2020/2021. WYDZIAŁ INFORMATYCZNY Certyfikowane egzaminy Microsoft dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka – specjalność: zaawansowane programowanie, ostatnich semestrów. Dzięki uzyskanej na studiach wiedzy 45 studentów będzie mogło uzyskać następujące certyfikaty Microsoft:

 • Exam 98-361/Course 40361
 • Exam 98-375/Course 40375
 • Exam 70-480/Course 20480
 • Exam 70-483/Course 20483
 • Exam 70-486/Course 20486
 • Exam 70-484/Course 20484
 • Exam 70-481/Course 20481

WYDZIAŁ MEDYCZNY Dla studentów studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia: certyfikowany kurs Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (na poziomie podstawowym), realizowany będzie w dwóch edycjach kursu, zakłada się, iż łącznie obejmie ok. 120 studentów  

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content