BIP WSIiZ
Główne cele i założenia projektu

Główne cele i założenia projektu

Główne cele i założenia projektu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „WSIiZ – Programujemy Rozwój. Rozwijamy Możliwości”   Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i umiejętności zarządczych. wartość dofinansowania projektu to 6 794 953,52 zł w tym ze środków Unii Europejskiej to 5 904 942,52 zł Wyzwania strategiczne projektu:

  • Rozwój umiędzynarodowienia poprzez rozszerzenie oferty studiów anglojęzycznych (dwie nowe specjalności anglojęzyczne: International Project Management i Digital Media);
  • Rozwój nowoczesnej oferty studiów polskojęzycznych poprzez modyfikację kierunków kształcenia; dla każdego wydziału zidentyfikowano nowe specjalności do uruchomienia w projekcie;
  • Wprowadzone zostaną także 3 przedmioty ogólnouczelniane, kreujące kompetencje przekrojowe (myślenie projektowe, komunikacja w biznesie, przedsiębiorczość innowacyjna), dla wszystkich kierunków I stopnia.
  • Wzrost innowacyjności nauczania (opracowanie nowych gier online i modyfikacja istniejących);
  • Program rozwoju kompetencji studentów (realizacja warsztatów, zajęć praktycznych, wizyt studyjnych);
  • System rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej;
  • Systemy IT wspierające zarządzania Uczelnią;
  • Restrukturyzacja obszaru współpracy z otoczeniem gospodarczym;

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content