BIP WSIiZ
Założenia projektu/ Project description

Założenia projektu/ Project description

PL:
Projekt odpowiada na następujące problemy:
(1) brak systemowego wsparcia na uczelniach w zakresie personalizacji procesu uczenia się i rozwoju ścieżek kariery studentów,
(2) słaba korelacja między programami studiów na europejskich uniwersytetach a wymaganiami rynku pracy

Celem projektu jest modernizacja oferty dydaktycznej uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „Jestem Startupem – Ja, Student & Przedsiębiorca” kształtującego kluczowe umiejętności studentów (umiejętności uniwersalne) z wykorzystaniem podejścia Design Thinking, myślenia w kategoriach modelu biznesowego przedsiębiorstw oraz osobistych modeli biznesowych. Kurs będzie również wspierał studentów w zakresie planowania ścieżki kształcenia oraz kariery zawodowej.

W ramach projektu zostanie wypracowane i wdrożone na uczelniach Partnerskich zunifikowane podejście do planowania procesów dydaktycznych uczelni oraz indywidualizacji ścieżki kształcenia poprzez opracowanie produktów przeznaczonych dla studentów, kadry uczelni – wykładowców, zarządu uczelni, oraz biur karier.

 

EN:
The project responds to the following problems:
(1) lack of systemic support at universities in the area of personalization of the learning process and career paths development,
(2) weak correlation between study programs at European universities and labor market requirements

The aim of the project is to improve the universities’ educational offer by developing, testing and deploying an innovative course entitled „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur” that enables to develop students’ key competencies (universal skills) with the use of Design Thinking approach as well as business model thinking mindset (thinking in terms of the business model of enterprises and personal business models). The course will also support students in educational and career paths planning.

As part of the project, a unified approach to planning university teaching processes and personalization of the learning path will be developed and implemented at Partner universities by providing project’s products to students, university staff members – lecturers, university management staff, and career offices.

 

WIĘCEJ:
Założenia projektu
Partnerstwo
Rezultaty projektu
Kontakt

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content