BIP WSIiZ
Cel projektu i rezultaty/Project aim and outputs

Cel projektu i rezultaty/Project aim and outputs

Cel projektu i rezultaty/Project aim and outputs

CEL PROJEKTU I REZULTATY:

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku oraz trendów globalnych poprzez opracowanie:

1. kanwy osobistego modelu biznesowego dla stanowiska Digital Transformation Leader,
2. trzech programów: specjalności, studiów podyplomowych i kursu, 
3. poradnika wraz z narzędziami wspierającymi realizację opracowanych programów w formule on-line.

 

PROJECT AIM AND OUTPUTS:

The aim of the project is to improve the quality of education and adjust the educational offer to the requirements of the labor market and current global trends through the development of:

1. personal business model canvas for the Digital Transformation Leader job position, 
2. three programs: specialization, postgraduate studies and training, 
3. a guide with tools supporting the implementation of the developed programs in the on- line formula.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content