Kim są zagraniczni pracownicy polskich uczelni?

Polskie uczelnie i instytuty badawcze zatrudniają w przeważającej mierze osoby urodzone w Polsce. Zjawisko to widoczne jest gołym okiem, jednak badania socjologiczne rzucają na nie nieco nowego światła. Pomijając negatywne zjawiska, takie jak wszechobecny „chów wsobny” – będący bolączką również w innych krajach – przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać w słabej pozycji Polski, w globalnym systemie produkcji wiedzy. Motywacje obcokrajowców do podjęcia pracy w Polsce nie pozostawiają bowiem złudzeń – zwykle nie są to przyczyny związane z atutami tutejszych jednostek, lecz różne przypadkowe okoliczności, jak wykazało badanie prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w ramach projektu DIALOG sfinansowanego przez MNiSW.