Jak badać umiędzynarodowienie polskich uczelni?

„Umiędzynarodowienie” to prawdopodobnie najczęściej wymieniane słowo w kontekście reformy systemu edukacji wyższej w Polsce. W wielu miejscach możemy przeczytać o konieczności publikowania w międzynarodowych czasopismach, współpracy międzyuczelnianej, wyjazdach polskich studentów do innych krajów, czy dopływie studentów z zagranicy.