Wybór właściwego kształcenia zapewnia odpowiednią dawkę wiedzy i umiejętności, które otwierają drzwi do atrakcyjnych perspektyw rozwoju. Podejmując decyzję o swojej przyszłości i planując studia warto pamiętać o zasadzie, którą kierował się Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować ani jednego dnia przez całe życie”.

Rekrutacja na studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  skończyła się 31 lipca, ale druga tura rusza już 9 sierpnia i potrwa do 29 września 2023 roku. WSIiZ stawia na praktyczne podejście do kształcenia, dzięki kierunkom i specjalnościom dostosowanym do zapotrzebowania kandydatów oraz aktualnych trendów na polskim i zagranicznym rynku pracy. Dzięki zajęciom z praktykami w danych dziedzinach studenci otrzymują odpowiednia dawkę wiedzy i umiejętności, które otwierają drzwi do perspektyw rozwoju, m.in. w:

  • branży IT
  • pielęgniarstwie i kosmetologii
  • sektorze zarządzania
  • zrównoważonym rozwoju
  • świecie nowoczesnych mediów

Stypendia we WSIiZ

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez cały okres studiów mogą korzystać z atrakcyjnych stypendiów. Szeroki program stypendialny oraz program wspierania najzdolniejszych studentów pozwalają na obniżenie czesnego nawet o 50% lub 100% już od początku studiów. Co istotne – o stypendia mogą ubiegać się również studenci obcokrajowcy. Jeszcze zanim zaczniesz studia wypróbuj Kalkulator stypendialny i sprawdź, na jakie zniżki możesz liczyć.

Zasady rekrutacji

Podczas trwania rekrutacji kandydaci mogą aplikować na studia składając swoje podania w nowoczesnym systemie rekrutacji online.

Pozwala on na szybkie i sprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Zakończenie procesu aplikacji to dostarczenie dokumentów do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy kandydat zdał nową czy starą maturę. O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

WSIiZ jest uczelnią wielokulturową

We WSIiZ studiuje blisko 1400 studentów międzynarodowych. Społeczność akademicką tworzą studenci z ponad 50 krajów świata, w tym z Kazachstanu, Zimbabwe, Ukrainy, Tadżykistanu, Indii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Maroko i Nigerii. Wielokulturowe środowisko pomaga lepiej zrozumieć współczesny świat, a także lepiej przygotowuje do podjęcia pracy za granicą.

Zobacz video:

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz relacje z Dni Otwartych WSIiZ lub wybierz kontakt z Działem Rekrutacji, który rozwieje Twoje wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania.

Nr telefonu: 17/866 11 88, 17/ 866 11 99

E-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

To nas wyróżnia: