W tym roku promocje doktorskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbierze 7 osób. Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca, o godz. 9:30 w Klubie Akademickim IQ. Na to ważne akademickie święto zapraszamy w szczególności rodziny promowanych oraz całą Społeczność Akademicką WSIiZ.

W ramach uroczystości nowo wypromowani doktorzy odbiorą dyplom, biret, a także pins, który jest symbolicznym potwierdzeniem przynależności do grona uczonych WSIiZ. W trakcie uroczystości promocyjnych młodzi doktorzy złożą przysięgę, iż zawsze i wszędzie będą postępować godnie, w niczym nie uwłaczając ani Uczelni, ani imieniu Jej doktora. Program uroczystości przewiduje również odśpiewanie Gaudeamus Igitur, przemówienie Rektora WSIiZ oraz Przedstawiciela Promowanych Doktorów, a także pamiątkową sesję fotografizną. 

Seminarium doktoranckie WSIiZ – ruszyła tegoroczna rekrutacja

Seminarium doktoranckie WSIiZ skierowane jest do osób zainteresowanych mediami i komunikacją społeczną na płaszczyźnie naukowej, pracujących w mediach na stanowiskach kierowniczych; pracujących w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, komunikowanie wewnętrzne, relacje z mediami masowymi i prowadzenie działań z zakresu public relations; związanych zawodowo z kształtowaniem relacji społecznych z wykorzystaniem nowych mediów, a także dla przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy; pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego.

Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji (a w konsekwencji możliwość zatrudnienia lub awansu), jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE.