Koniec niepewności dla kandydatów, którzy przystąpili do testu kwalifikacyjnego do SBM! Wszystko jest już jasne!

SBM – to wyjątkowy system stypendialny, opracowany w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Co roku korzysta z niego kilkuset studentów. W tym roku akademickim, w Systemie Bezpłatnych Miejsc WSIiZ przygotowała w sumie aż 750 miejsc.

Zakwalifikowanie się do systemu stanowi nie tylko realną pomoc dla młodych ludzi (zwalnia ono z czesnego w całości lub w 50 proc.), ale także jest jednym z elementów bardzo rozbudowanego na uczelni motywacyjnego systemu stypendialnego dla studentów. Pozwala wreszcie wyłuskać z setek kandydatów tych najbardziej zdolnych, których rozwojowi intelektualnemu w szczególności warto się przyglądać w kolejnych latach studiów.

Jest więc jest o co walczyć… A pierwsi wygrani znajdą siebie na liście udostępnionej tutaj.

Serdecznie gratulujemy!

Tych zaś, którym się teraz nie powiodło informujemy, że już za kilka miesięcy będą mogli spróbować raz jeszcze. I znów… wszystko będzie zależało głównie od nich samych: ich wyników w nauce i zaangażowania w akademickie życie uczelni.