Objęcie patronatem klas o profilu biologiczno-chemicznym, przeprowadzenie cyklu lekcji z zakresu Biomedycyny, doradztwo w zakresie programu nauczania dla klas patronackich z obszaru nauk Biomedycyny – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. 

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Zespołem Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 22 marca marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony szkoły ponadpodstawowej – Dyrektorka mgr Renata Tomaka-Pasternak. 

Zawarta umowa o współpracy dotyczy:

  • objęcie patronatem klas o profilu biologiczno-chemicznym przez kierunek Biomedycyna,
  • przeprowadzenia cyklu lekcji z zakresu Biomedycyny, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez Szkołę ponadpodstawową, w uzgodnionych wcześniej terminach,
  • doradztwa w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej z obszaru nauk Biomedycyny,
  • zapewnienia uczniom Szkoły ponadpodstawowej możliwości uczestnictwa w wybranych wykładach w formie stacjonarnej lub online prowadzonych w ramach spotkań „Wielkie pytania w nauce” i „Przybij piątkę nauce”,
  • umożliwienia uczniom Szkoły ponadpodstawowej udziału w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię,
  • umożliwienia wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez Uczelnię, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zapewnienia uczniom Szkoły ponadpodstawowej możliwości współpracy z kołami naukowymi Uczelni,
  • umożliwienia przedstawicielom Uczelni i kierunku Biomedycyna WSIiZ udział w spotkaniach okolicznościowych organizowanych w siedzibie Szkoły,
  • umożliwienia uczniom i nauczycielom Szkoły ponadpodstawowej brania czynnego udziału w wybranych zajęciach, warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.