14 lutego 2024 w siedzibie IAB Polska gościli Prorektor ds. Nauczania WSIiZ dr Barbara Przywara oraz Prodziekan KMiKS WSIiZ ds. kierunku Digital Marketing Łukasz Bis, w trakcie spotkania z Zarządem IAB Polska rozmawiali o przyszłości współpracy i kierunkach jej rozwoju. Ważnym punktem spotkania było funkcjonowanie pierwszego w Polsce zewnętrznego Centrum Egzaminacyjnego IAB Polska, które od 2022 roku funkcjonuje w murach WSIiZ w Rzeszowie. Ze strony IAB Polska gości przyjęli Prezes Zarządu IAB Polska Włodzimierz Schmidt, CMO IAB Polska Robert Wielgo oraz Dyrektor ds. Certyfikacji DIMAQ Ewa Opach. 

Prowadzone przez nas Centrum Egzaminacyjne DIMAQ  cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie u osób, które na co dzień pracują, funkcjonują w południowo-wschodniej Polsce. Chciałoby się rzec, że przybliżamy standard do branży i promujemy DIMAQ w rejonach, gdzie jesteśmy mocno rozpoznawani. Z drugiej strony – zaufanie, którym obdarzyło nas IAB Polska – dowodzi wiarygodności, jako uczelni kształcącej w obszarze Digital Marketingu – mówi Łukasz Bis, Prodziekan KMiKS WSIiZ ds. kierunku Digital Marketing. 

Obecnie rzeszowskie Centrum Egzaminacyjne DIMAQ prowadzi egzaminy DIMAQ na trzech poziomach: Student, Basic i Professional. Techniczne przygotowanie sal, atmosfera i rzetelność realizowanych egzaminów są identyczne, jak te, które IAB Polska oferuje w swojej siedzibie – to pozwala utrzymywać standard DIMAQ na wysokim poziomie, zapewniając posiadaczom certyfikatów DIMAQ mocny atut na rynku pracy. Co ciekawe – w Rzeszowie odbył się również pierwszy egzamin DIMAQ Student.

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani i dumni z rozwoju Centrum Egzaminacyjnego DIMAQ w Rzeszowie. To strategiczny krok, który umożliwia nam jeszcze szerzej dotrzeć ze standardami i certyfikacjami do profesjonalistów z obszaru digital marketingu, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Utworzenie tego centrum było naturalną konsekwencją owocnej współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzięki ich zaangażowaniu i wysokiemu poziomowi przygotowania technicznego oraz rzetelności egzaminów, możemy zapewnić, że standardy DIMAQ są utrzymywane na najwyższym poziomie, niezależnie od lokalizacji. Wierzymy, że Centrum Egzaminacyjne w Rzeszowie przyczyni się do dalszego rozwoju branży internetowej  oraz umożliwi specjalistom zyskanie cennych kompetencji, które są niezbędne w dynamicznym świecie komunikacji marketingowej. Jest to również potwierdzenie naszej misji, jaką jest standaryzacja i promocja wysokich standardów w digital marketingu w Polsce – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Obecnie w Rzeszowie odbyło się ponad 40 egzaminów. Są one realizowane raz w miesiącu, harmonogram egzaminów jest dostępny na stronie http://dimaq.pl

dr Barbara Przywara, Łukasz Bis, Włodzimierz Schmidt, Robert Wielgo, Ewa Opach stoją na tle ścianki z napisami DIMAQ i Qalid

Sektor Komunikacji Marketingowej zmienia się każdego dnia. Jest to jeden z najbardziej rozwijających, ale też zmieniających się sektorów w naszej gospodarce. Współpraca z biznesem jest tutaj kluczowa. Co więcej – może ona przybierać różna formę. WSIiZ z IAB Polska współpracuje od 2017 roku rozwijając programy kształcenia, wymieniając doświadczenia, standaryzując kompetencje w branży. Łukasz Bis jest członkiem Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska od 2018 roku, rozwijając standard kwalifikacji digital marketingowych DIMAQ (DIgital MArketing Qualification).

Od 2023 roku WSIiZ ma w swojej ofercie studia drugiego stopnia Digital Marketing, które akredytowane przez IAB Polska, a kończą się egzaminem DIMAQ Professional. Są to studia trzysemestralne, prowadzone w dużej mierze przez praktyków. 

Od 2024 roku WSIiZ oferuje studia licencjackie na kierunku Marketing i nowe media, w ramach których oferowany będzie certyfikat DIMAQ Basic. 

IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie. Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.