„Czarne z białym. Zapiski nieoczywiste” to nowość wydawnicza, która ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Książka zawiera przenikliwe, inspirujące i wymykające się schematom teksty o. Ludwika Wiśniewskiego, znanego polskiego dominikanina, rekolekcjonisty, duszpasterza akademickiego i działacza opozycji antykomunistycznej.

W książce ceniony duszpasterz pochyla się nad zagadnieniem moralności, sumienia indywidualnego człowieka: Normą moralności jest sumienie indywidualnego człowieka. Co jest dobrem, a co złem, mówi mi ostatecznie sumienie, a nie proboszcz, biskup, papież.

Znakiem szczególnym zapisków o. Wiśniewskiego z lat 2008-2011 jest wezwanie do kierowania się w życiu sumieniem, zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, politycznym. Wrażliwość, gotowość wyjścia z pomocą, ale też nieustępliwość, kiedy pojawia się krzywda, łamana jest godność, kiedy zniekształcana jest prawda – to charakterystyczne punkty jego głoszenia. Legendarny dominikanin, opozycjonista antykomunistyczny, duszpasterz i wytrawny publicysta głosi chrześcijaństwo odwagi i odpowiedzialności.

Dzisiaj trzeba głośno powiedzieć: nadszedł czas uznania autonomii sumienia indywidualnego człowieka. Uznanie autonomii człowieka nie oznacza przyznania indywidualnemu człowiekowi prawa do dowolnego określania, co jest dobrem, a co złem – oznacza jedynie uznanie, że jest on wystarczająco przez Boga uposażony, aby mógł odkryć (nie ustanowić, ale odkryć!), co jest dobrem, a co złem. Nie oznacza też nieomylności rozstrzygnięć indywidualnego człowieka. Dynamizmy, w które człowiek został wyposażony, mogą być osłabione i człowiek może błądzić. Dlatego rozsądek i doświadczenie każą człowiekowi sprawdzać słuszność swoich decyzji, co dokonuje się przez wsłuchiwanie się w świadectwo innych ludzi, a może przede wszystkim w świadectwo Kościoła – czytamy w najnowszej książce ojca Ludwika Wiśniewskiego.

Ludwik Wiśniewski OP urodził się w 1936 roku w Skierbieszowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1952 roku. Był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. W czasach PRL wspierał opozycję antykomunistyczną na tyle aktywnie, że niemiecka Stasi umieściła go na liście sześćdziesięciu najbardziej niebezpiecznych polskich opozycjonistów. W latach 1990-1996 przebywał w Sankt Petersburgu, gdzie pełnił funkcję duszpasterza i pomagał odbudowywać tamtejszy klasztor i kościół św. Katarzyny. Obecnie mieszka w klasztorze w Lublinie. Jest niezwykle cenionym publicystą. Za swoją determinację i ewangeliczny radykalizm wielokrotnie płacił, stając się celem pomówień i fałszywych oskarżeń; również w wolnej Polsce. W 2019 roku otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera, a w 2020 Nagrodę Orła Jana Karskiego za odwagę serca i sprawiedliwość rozumu w zmaganiach o Kościół i Polskę.

Więcej informacji nt. książki „Czarne z białym” znajduje się na stronie Wydawnictwa WAM.

Spis treści możesz zobaczyć TUTAJ.

Fragment książki możesz przeczytać TUTAJ.

Publikacja została dofinansowana ze środków Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.