Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest jedną z dwóch uczelni wyższych uwzględnionych przez IAB Polska na „Mapie Podmiotów Internetowych”.

Mapa Podmiotów Internetowych stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy o podmiotach działających na polskim rynku internetowym. Ze względu na dynamiczną sytuację branży jest ona aktualizowana co roku.

Dla naszego nowego kierunku Komunikacja cyfrowa wpisanie uczelni na tę mapę ma strategiczne znaczenie – mówi dr Barbara Przywara, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Naszym celem bowiem jest praktyczne kształcenie studentów, a otwarcie na kontakty z rynkiem pomaga nam w tych działaniach. Chcemy czerpać z najlepszych rozwiązań firm, a także stale poszerzać listę praktyków, którzy mogą dzielić się swoja wiedzą z naszymi studentami.

Mapa Podmiotów Internetowych IAB Polska to projekt o długiej tradycji – informuje Ewa Opach z IAB Polska. Jego celem jest prezentacja ekosystemu branży digital a także zobrazowanie ścieżki komunikacji cyfrowej – od stworzenia kreacji reklamowej, przez narzędzia i zakup powierzchni reklamowej, analizę kampanii, po sprzedaż i usługi. Z perspektywy jakości istotne jest by do branży przychodzili kandydaci o wysokich kompetencjach, często są to młodzi adepci, tuż po studiach. Dlatego choć na razie niewielką, ale bardzo istotna kategorią prezentowaną na Mapie są uczelnie, które kształcą na potrzeby branży digitalowej czy też są rozpoznawalne w środowisku digitalowym. WSIiZ zarówno kształci na kierunkach e-marketingu, jak i od lat organizuje jedną z najbardziej znanych konferencji – Internet Beta, a od dwóch lat jest również zrzeszona w IAB Polska.