W czwartek 14 stycznia 2010 odbył się w Klubie Akademickim WSIiZ kolejny Wieczór Kolęd.

Zgromadził bardzo wielu uczestników: dzieci z rodzicami, studentów, pracowników Uczelni, mieszkańców DPS z ul. Sucharskiego, przedstawicieli parafii pw. Podwyższenia Krzyża. Był z nami ks. Bp Edward Białogłowski, dyr. Caritas, ks. Stanisław Słowik, i ks. proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św., ks. Franciszek Kołodziej.

W Wieczorze Kolęd wystąpił chór WSIiZ, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Rzeszowianka”, oraz Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty”. Młodzież z Ukrainy opowiedziała o wigilii i świętowaniu na Ukrainie, przedstawiła taniec ze świecami i zaśpiewała ukraińskie kolędy. Wszyscy uczestnicy śpiewali kolędy razem z kapelą prowadzoną przez p. prof. Pawła Palucha i zespół młodzieżowy Duszpasterstwa Akademickiego . W opinii wielu uczestników Wieczór pozostawił w sercach niezapomniane wrażenie.

Ks. Andrzej Cypryś