Na VIII Konferencji Narracyjnej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  dr Kamil Łuczaj zaprezentował wyniki projektu „Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej”, towarzyszyły mu członkinie zespołu: Sylwia Mikrut, studentka III roku Psychologii w zarządzaniu WSIiZ i Edyta Tobiasiewicz, na co dzień doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W dniach 12-14 maja 2022 roku na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się VIII Konferencja Narracyjna. Wydarzenie od lat skupia wiodących badaczy zajmujących się narracjami w perspektywie psychologicznej. Referat Edyty Tobiasiewicz i dr Kamila Łuczaja pt. „Hakowanie systemu. O mobilizowaniu zasobów i strategiach działań akademików wywodzących się z klas robotniczych” omawiał strategie pozwalające zdobyć akademicką posadę osobom, które nie wywodziły się z inteligenckich domów, a na drodze swojego awansu społecznego musiały przezwyciężać różnorodne przeciwności. Analizując szczegółowo ich biografie autorzy pokazali, że nierówności te można wyrównywać, m.in. naginając pisane i niepisane zasady funkcjonujące w szkolnictwie wyższym, pracując znacznie więcej niż inni, a także przyjmując postawę kameleona, potrafiącego mówić innym językiem w domu, a innym w pracy.

Przechodząc do fazy upowszechniania badań zależy nam na tym, aby prezentować wyniki tam, gdzie możemy znaleźć wartościowych odbiorców – nie tylko na konferencjach stricte socjologicznych, lecz również psychologicznych czy dotyczących nauk o zarządzaniu. Choć materiał badawczy jest ciągle opracowywany przez zespół, który szuka optymalnych sposobów analizy tysięcy stron transkrypcji wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu, zaczynamy coraz częściej mówić już o naszych wynikach – w formie wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych  – mówi Kamil Łuczaj.

 Wydarzenie było debiutem naukowym Sylwii Mikrut na ważnym naukowym wydarzeniu. Studentka Psychologii w zarządzaniu, pisząca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracę licencjacką pod kierunkiem Kamila Łuczaja, przedstawiła fragment swoich badań w formie plakatu zatytułowanego „Doświadczenie syndromu oszusta w narracji pracowników polskich uczelni wyższych”. Duże zainteresowanie, jakim cieszyło się wystąpienie studentki WSIiZ, potwierdza słuszność strategii włączania wyróżniających się studentów i studentek do badań prowadzonych przez pracowników uczelni.

Prezentacja wyników badań wzbudziła wartościową dyskusję, która pozwoliła mi spojrzeć na problematykę pracy dyplomowej z innej perspektywy. Komentarze ze strony nie tylko teoretyków, ale także praktyków, były nieocenione. Uczestnictwo w konferencjach jest niesamowitą szansą na poszerzanie horyzontów, również tych pozanaukowych –  mówi Sylwia Mikrut.

Troje uczestników konferencji

Projekt „Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej” jest finansowany w ramach programu Sonata ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2019/35/D/HS6/00169).

Więcej informacji o konferencji: http://qmmclab-konferencja2020.home.amu.edu.pl/

Więcej informacji o projekcie badawczym: https://mobilnikulturowo.wordpress.com/