Mgr inż. Tomasz Bujak z Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych WSIiZ, Dyrektor Centrum Wdrożeniowo-Usługowego, został wybrany na dwuletnią kadencję do Rady PSLBiW.

8 kwietnia 2022r. odbyło się 3 Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Podczas spotkania przedstawiciele jednostek badawczych dokonali aktualizacji Regulaminu określającego zasady współpracy, ocenili dotychczasową dwuletnią działalność PSLBiW oraz wybrali nową Radę Sieci.

W skład nowej Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących weszli:

  1. Przewodniczący Rady – dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz (reprezentant Centrum Technologicznego Budownictwa Instytutu Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. z Rzeszowa);
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady – dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych);
  3. Członek rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z WSIiZ – mgr inż. Tomasz Bujak (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Centrum Wdrożeniowo-Usługowego Kolegium Medycznego WSIiZ);
  4. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego laboratorium badawczego z uczelni, firmy lub instytucji – dr inż. Lucjan Janas (Politechnika Rzeszowska, Kierownik Wydziałowego Laboratorium Badań Konstrukcji);
  5. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z PRz – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak (Politechnika Rzeszowska, Kierownik Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów);
  6. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z UR – dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, reprezentant Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych);
  7. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium wzorcującego – Janusz Zimny (reprezentant ARKOM Sp. z o.o. Laboratorium Wzorcujące)
  8. Członek rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium medycznego – dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego oraz Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych);
  9. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium komercyjnego – Joanna Bulanda (Kierownik Laboratorium Mechaniki Gruntów; Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. z Rzeszowa).

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących zrzesza obecnie 91 laboratoriów tworząc interdyscyplinarne forum współpracy dysponujące platformą internetową, na której zainteresowani przedstawiciele firm mogą w jednym miejscu znaleźć poszukiwaną usługę badań lub wzorcowań. Usługę, którą wcześniej laboratoria zgłosiły jako gotową do realizacji.

Laboratoria współpracujące w ramach PSLBiW mają możliwość prezentacji swojego potencjału w formie webinariów, publikacji w kwartalniku IMagInn oraz podczas wydarzeń konferencyjnych. Laboratoria te mogą także uczestniczyć w szkoleniach wdrażających do rozpoczęcia procesu przygotowań do akredytacji.

Poszczególne laboratoria mogą dołączyć do PSLBiW zgłaszając swoje zainteresowanie współpracą na adres laboratoria@pcinn.org.