Pięć interesujących specjalności, dobre perspektywy pracy, letnie i zimowe obozy sportowe – m.in. to czeka na wszystkich kandydatów na studia, którzy wybiorą Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Na absolwentów tego kierunku studiów jest duże zapotrzebowanie wśród biur podróży, a po uzyskaniu pewnego doświadczenia oczekują na nich także stanowiska kierownicze w gastronomii, hotelarstwie i turystyce – wyjaśnia Barbara Leśniak z Biura Karier WSIiZ.

W Polsce turystyka staje się znaczącą dziedziną gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Specyfika zawodu wymaga od absolwenta wiedzy z wielu dziedzin: humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, organizacyjno-prawnej i informatycznej.

Studiując na tym kierunku studenci nauczą się kierować, samodzielnie planować i realizować przedsięwzięcia w zakresie turystyki, wykorzystywać nowoczesne środki przekazu oraz biegle posługiwać się językami obcymi. Otrzymają też szczegółową wiedzę podporządkowaną konkretnym wymaganiom związanym z określonymi zawodami. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę krajową oraz zagraniczną.

Latem i zimą organizowane są obozy sportowe. Specjalista z branży turystyki i rekreacji nie może opierać się tylko na teorii. W praktyce musi zobaczyć i poczuć na sobie realia różnych branżowych zawodów. I między innymi te realia studenci WSIiZ poznają w Solinie i Krynicy.

Zobacz film z obozu letniego

Zobacz film z obozu zimowego

Dzięki umowie z NMC Amadeus Polska, WSIiZ jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadziła najbardziej zaawansowane systemy rezerwacyjne Amadeus do programu swoich zajęć. W laboratorium GDS Amadeus Selling Platform, znajdującym się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, stworzono studentom Kierunku Turystyka i Rekreacja optymalne warunki do praktycznego zapoznania się z możliwościami systemu. Laboratorium oferuje najwyższy poziom rezerwacji on-line miejsc w samolotach, hotelach czy firmach rent-a-car na całym świecie, a o jakości systemu świadczy fakt, że korzystają z niego największe linie lotnicze świata (m.in. United Airlines, British Airways, Lufthansa, LOT, itp.).

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.