W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach projektu ICT4STD gościmy nauczycieli akademickich oraz studentów ze Szwajcarii, Niemiec i Serbii na tygodniowych warsztatach. W programie tzw. Szkoły letniej są wykłady, ćwiczenia, wycieczka terenowa i zajęcia w formie gry planszowej z zakresu zrównoważonego rozwoju turystyki.

W dniach 30.05.2022 – 3.06.2022 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przebywają partnerzy projektu Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD) w ramach Szkoły letniej. Są to goście z:

  • HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE (Niemcy) – 2 nauczycieli wraz z 8 studentami studiów magisterskich z zakresu zrównoważonego rozwoju turystyki,
  • UNIVERZITET U NOVOM SADU (Serbia) – 2 nauczycieli akademickich (specjaliści od innowacyjnych modeli biznesowych w turystyce) wraz z 6 studentami,
  • UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA (Szwajcaria) – 2 nauczycieli akademickich pracujących w katedrze UNESCO i prowadzących badania w zakresie dziedzictwa kulturowego i narzędzi cyfrowych,
  • WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA – 3 nauczycieli akademickich oraz 6 studentów (z różnych kierunków studiów: International management, Informatyka, Zarządzanie).

Szkoła letnia we WSIiZ to pierwsze warsztaty dla studentów w pełni realizowane w tradycyjnej formule. Poprzednie edycje ze względu na pandemię były przeprowadzone online (w Serbii) lub hybrydowo (w Niemczech). Cały zespół nie mógł się doczekać spotkanie w pełnym gronie. W czasie szkoły letniej będziemy testować rezultaty pracy intelektualnej wypracowane w projekcie – mówi dr Joanna Wójcik.

Podczas zajęć Szkoły letniej najnowszymi badaniami z zakresu wykorzystania narzędzi ICT w turystyce podzielą się nauczyciele z instytucji biorących udział w projekcie, jak i zaproszeni przez WSIiZ goście – Dyrektor Podkarpackiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciel ProCarpathii oraz przedstawiciel firmy z obszaru badań turystycznych. Studenci podzieleni na małe międzynarodowe zespoły będą realizowali projekty poświęcone wykorzystania narzędzi ICT przez instytucje branży turystycznej z województwa podkarpackiego. W środę 1. czerwca wszyscy uczestnicy udadzą się na wycieczkę terenową, by zapoznać się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym województwa podkarpackiego. Odwiedzimy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. W Krempnej również uczestnicy odwiedzą cmentarz nr 6 z okresu I Wojny Światowej oraz cerkiew św. Kosmy i Damiana. Podczas spersonalizowanego zwiedzania szczególną uwaga położona zostanie na stosowane rozwiązania ICT. Na podstawie poczynionych obserwacji studenci przygotują końcowe projekty – zapowiada dr Wójcik.

Innym ważnym punktem Szkoły Letniej będzie testowanie gry planszowej z zakresu zrównoważonego rozwoju turystyki, która zostanie finalnie przetłumaczona na język polski, serbski i niemiecki. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.