Większość przedsiębiorców zgodnie podkreśla, że w dobie kryzysu informatyka jest tą dziedziną wiedzy, która nie tylko nie traci zainteresowania pracodawców, ale wręcz go zyskuje. To jeden z niewielu zawodów, na który niezmiennie jest zapotrzebowanie. Mając to na uwadze, WSIiZ prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA!

Na początek kilka dat. Studia będzie można rozpocząć już w kwietniu 2012 roku. Podania można składać do 16 marca 2012 roku.

Studia ruszą zarówno w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele) a także stacjonarnym. Uwzględniając specyfikę kierunku oraz realia rynku pracy, WSIiZ proponuje skondensowanie zajęć do trzech dni w tygodniu.

– Studenci II stopnia kierunku Informatyka zwykle już pracują na etatach. Często więc nie decydują się na studia dzienne, gdyż nie mogą pogodzić ich z pracą. My proponujemy rozwiązanie, które da im możliwość kształcenia się w trybie dziennym, bo zajęcia proponujemy organizować popołudniu – wyjaśnia dr inż. Mariusz Wrzesień, Prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ.

Studia stacjonarne na Informatyce będą realizowane w ramach „studiów zamawianych”. Oznacza to, że 50% najlepszych studentów będzie otrzymywać stypendium w wysokości 5 000 zł rocznie. O przyznaniu tego stypendium decydować będzie średnia z ostatniego roku studiów. Stypendium to będzie można łączyć z innymi, np. socjalnym, ministra czy sportowym.

Oprócz stypendium, studentom kierunku Informatyka zapewnione zostaną atrakcyjne praktyki i staże w najlepszych firmach informatycznych. Co więcej, każdy student otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne w postaci skryptów i kursów e-learning do wybranych zajęć oraz materiały szkoleniowe do warsztatów przygotowane przez praktyków z branży IT.

Serdecznie zapraszamy więc na studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA! Kliknij po więcej informacji!