Specjalna ścieżka kształcenia Finanse i Rachunkowość na kierunku Zarządzanie, studia I-go stopnia, otrzymała akredytację ACCA. Tym samym kolejny kierunek studiów proponowany przez WSIiZ został certyfikowany przez międzynarodową organizację The Association of Chartered Certified Accountants.

WSIiZ jako jedyna uczelnia w województwie podkarpackim znajduje się wśród 16 polskich uczelni, które uzyskały akredytowane przez ACCA specjalności/programy, są to m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Warszawski.

Dla kierunku to bardzo prestiżowa kwalifikacja, ceniona przez pracodawców na całym świecie. Aby uzyskać akredytację należy dostosować przedmioty i egzaminy na wybranych kierunkach lub specjalnościach do globalnych standardów. Egzaminy prowadzone są w oparciu o studia przypadków, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistej sytuacji rynkowej. Dzięki temu, studenci ACCA mają możliwość zdobycia nie tylko niezbędnej wiedzy, ale również nabywają praktyczne umiejętności biznesowe, wpływające na ich karierę i rozwój W efekcie absolwenci akredytowanych programów mają zaliczoną sporą część kwalifikacji ACCA, w przypadku Finansów i Rachunkowości jest to 6 modułów – mówi dr Joanna Podgórska, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie.

W jaki sposób na certyfikacji ACCA mogą skorzystać studenci?

Przede wszystkim mają większe szanse na objęcie kierowniczego stanowiska oraz mogą liczyć na wyższe zarobki (według danych z 2019 roku, osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji zarabiają średnio 11 000 zł, a po 10 latach od uzyskania kwalifikacji średnie wynagrodzenie wzrasta do 20 000 zł). Ponadto osoby posiadające kwalifikacje ACCA są uznawane na całym świecie za najwyższej klasy specjalistów z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. Jak wynika z przeprowadzonych badań, co piąty członek ACCA zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze (CEO, CFO, Dyrektor Finansowy) w firmach na całym świecie. Dzięki merytorycznemu i praktycznemu przygotowaniu, członkowie ACCA w sposób kompetentny i pewny podejmują najważniejsze decyzje biznesowe – zauważa dr Joanna Podgórska. 

Kierunek z certyfikacją umożliwia także zdobycie kompetencji bazujących na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach jakie stawia finansistom zmieniający się świat. Zarówno studenci, jak i członkowie ACCA, mogą liczyć na ciągłe wsparcie i rozwój ze strony organizacji. W ramach działalności wspierającej, udostępniane są bezpłatne materiały edukacyjne oraz organizowane są warsztaty, webinaria, konferencje, etc. Kluczową kwestią jest również elastyczność – studenci mogą sami decydować o swojej ścieżce kariery, podchodzić do egzaminów w wybranym mieście i kraju oraz dostosować tempo przechodzenia przez kolejne etapy kwalifikacji do własnych potrzeb.

Association of Chartered Certified Accountants jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją, założoną w 1904 roku, zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Głównym celem ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów w zakresie finansów, ale również dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. Członkowie zrzeszeni w ACCA to wyjątkowa społeczność networkingowa licząca ponad 200.000 osób oraz prawie 500.000 studentów na całym świecie, którzy stale wymieniają się wiedzą i doświadczeniem oraz są przygotowani na pojawiające się wyzwania.