Ze względu na objęcie Rzeszowa strefą czerwoną i ogłoszenie nowych obostrzeń dla tej strefy, większość zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni będzie odbywać się trybie zdalnym.

Zgodnie z komunikatem Rektora, dr Wergiliusza Gołąbka, na Uczelni wprowadzone zostają następujące zmiany: 

W najbliższy weekend (17-18 października) realizowane będą wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, które już wcześniej zostały wskazane do realizacji w trybie zdalnym. Wszelkie zajęcia, które w trakcie weekendu miały być realizowane w trybie stacjonarnym zostają odwołane i będą przeplanowane na inne terminy.

Od poniedziałku (19 października) w trybie zdalnym odbywać się będą te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się mogą być zrealizowane w trybie zdalnym, tj. wszystkie wykłady i konwersatoria oraz większość ćwiczeń i laboratoriów.

Zgodnie z decyzjami Rządu RP uczelnie – pomimo objęcia strefą czerwoną –  mają prawo realizować w sposób tradycyjny zajęcia praktyczne, tj. zajęcia związane z przygotowaniem do zawodu, których efekty uczenia się nie mogą być zrealizowane w trybie zajęć zdalnych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem listy takich zajęć. Ich realizacja, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, rozpocznie się w ostatnim tygodniu października. Wszelkie informacje w tym zakresie będą przekazywane studentom oraz pracownikom na bieżąco. 

Wszystkie dotychczasowe komunikaty dotyczące zasad studiowania w okresie pandemii Covid-19 znajdują się TUTAJ.